Nedan följer ett antal artiklar/reportage kring projektet: