1

Kriterier för Folkhögskolespåret

kriterier

Frågor att ställa

 1. Är ungdomen 17 – 21 år (och ska fylla 18 under samma år som insatsen påbörjas)? OBS. Nuförtiden är det snarare 18-20 år som gäller.
 2. Har ungdomen uppehållstillstånd?
 3. Är ungdomen anländ i “sen ålder” (16-17 år)?
 4. Har ungdomen kort skolbakgrund?
 5. Finns behov av extra stöd i studierna?
 6. Har ungdomen få eller inga ämnen avklarade?
 7. Lyckas inte ungdomen  komma in på ett gymnasieprogram?
 8. Har ungdomen behov av nytt socialt sammanhang?
 9. Är ungdomen självständig i vardagen?
 10. Är ungdomen studiemotiverad?
 11. Har ungdomen mod och vilja att flytta?
 12. Visar ungdomen intresse för folkhögskola?

 

För att läsa vad som gäller för ensamkommande ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd som ska studera på en folkhögskola, läs mer under Lägesrapporter/Lagen om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå:
http://www.folkhogskolesparet.se/om-projektet/lagesrapporter/

Ungdomar som har ansökt enligt den nya gymnasielagen från 2018 är inte aktuella för Folkhögskolespåret.

 

Metodmaterial