Aktuellt

Projektet Folkhögskolespåret Skåne, som har haft som syfte att sprida modellen Folkhögskolespåret, avslutades i juli 2018. Modellen Folkhögskolespåret lever dock kvar och folkhögskolorna fortsätter att ta emot ensamkommande ungdomar. Vid intresse, kontakta folkhögskolorna direkt. Kontaktuppgifter finns längst ner i beskrivningarna här nedan.

Här på sidan finns all information om hur man gör för att placera en ensamkommande ungdom på Folkhögskolespåret. Läs mer under rubrikerna “Folkhögskolespårets modell” och “Kunskapsbank”

_DSC8052

På Eslövs folkhögskola kan vi nu erbjuda studier, boende, stöd och etablering till ensamkommande ungdomar. Målgruppen är ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd mellan 18-20 år. Eleverna ska också ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen och insatserna är individuellt anpassade.

Terminen börjar med en kartläggning av förkunskaperna. Ungdomarna placeras i Grundkursen eller Allmän linje årskurs 1-3 utifrån förkunskaper i svenska och matematik.

  • Studiegången är individanpassad
  • Vi tillhandahåller förstärkt svensk- och engelskundervisning
  • Tillgång till specialpedagogiska resurser
  • Schemalagd läxhjälp
  • Möjlighet till klassassistent finns
  • Folkhögskolan erbjuder studier förutsatt boende på skolan

Folkhögskolan erbjuder internatboende integrerat bland övriga deltagare. For boende krävs att den studerande har fyllt 18 år och studerar på skolan.

Fritidsaktiviteter och mentorskap ges genom skolans övriga linjer, bl.a. Fritidsledare och Fotbollstränarlinjen.

I varje plats ingår studier, hyra, mat (frukost/lunch), tillsyn, aktiviteter och insatser enligt ovan beskrivning. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och respektive kommun.

http://www.eslov.fhsk.se/utbildningar/ensamkommande-ungdomar

Kontaktpersoner

Marie Malm
Föreståndare
Skol & Boende resurs
m.malm@eslovsfhsk.se
0708-381405

killeutomhus_0

På Fridhems folkhögskola bor du tillsammans med andra kursdeltagare. Du bor i eget rum med dusch och toalett. Köket delar du tillsammans med andra kompisar. Det finns ett rum med soffor och tv där man kan hänga. Du träffar andra som bor på skolan hela tiden och övar därför svenska dygnet runt.

Du läser gymnasienivå och när du är klar har du behörighet till högskola och universitet. Varje deltagare har sin egen kursplanering, så du får läsa precis det du behöver. På allmänna kursen läser du ett ämne i taget i 8 veckor, du läser ditt ämne 3 dagar i veckan, 2 dagar i veckan har du en inriktning, då väljer du mellan foto, grafisk, grafisk fördjupning, högskoleförberedande, studieförberedande, kreativt skrivande, serieteckning eller måleri och formspråk. Alla som går på skolan har möjlighet att vara i skollokalerna dygnet runt.

Det finns möjlighet att läsa Engelska med hjälp av intensivkurs på sommaren i England eller Sverige. Vi erbjuder också sommarjobb på skolan, det kan innebära arbete med vaktmästarna, i köket eller att man hjälper till med städning.

Du kommer att få en lärare som mentor och som hjälper dig med studierna. Det finns en person som kan hjälpa dig med olika papper som rör pengar och kontakt med socialsekreterarna. Om du vill kan du också få en boendementor. Det är en annan deltagare som du bor tillsammans med, som kan hjälpa till med saker du undrar över där du bor, köket, tvätten osv.

Det händer mycket på fritiden. Det finns alltid kompisar att snacka med. En kväll i veckan är det ”Café”, det är t.ex. teatersport, filmvisning eller fotoutställning. I skolans biograf, Lilla Palladium kan du kolla på film eller kabel-TV.

Kontaktpersoner

Anders Clevestadanders.clevestad@fridhem.fhsk.se
0418-446020
0739-146029

om_sundsgarden_720x265

Sundsgården är en av Sveriges största folkhögskolor, som också bedriver konferens- och evenemangsverksamhet. På vår folkhögskola har vi både allmän kurs, särskild kurs, kortkurser, samt olika typer av uppdragsutbildningar. Sundsgården har en kristen och demokratisk värdegrund. Vi arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar värld så väl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Ensamkommande ungdomar
Från och med hösten 2016 kan vi erbjuda studier, boende, stöd och etablering för ensamkommande ungdomar. Målgruppen är ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd mellan 18 och 20 år. Ungdomarna ska vara på väg att slussas ut från kommunens boende och studerar på någon av våra allmänna kurser efter behov. De behöver vara klara med SFI nivå D, möjlighet till extra stöd i svenska finns. Gemensamma aktiviteter ordnas för att underlätta kontakter med andra boende på skolan.

Vi erbjuder internatboende i eget rum med egen eller delad dusch och toalett. Boendet sker på samma villkor som för övriga internatstuderande. På internatet finns stöd i boendet och personal fram till kl 21:00 måndag-torsdag, fredag till kl 18:00 samt dagtid lördag och söndag.

Kostnad
Kostnaden är 750 kronor/dygn. Då ingår studier, hyra, mat (frukost och lunch) vardagar under terminstid, stöd och aktiviteter. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan Sundsgården och respektive kommun.

Hör gärna av er för att boka ett besök på skolan!

Kontaktperson
Anneli Appelskog, rektor
anneli.appelskog@sundsgarden.se
042-19 38 05

http://www.sundsgarden.se

onne

Skolan ligger utanför Kristianstad, som man når på 8 minuter med tåg. Till Hässleholm reser man på 14 minuter.

Vi erbjuder internatboende som består av rum med egen dusch och toalett samt full kost måndag morgon – fredag lunch. Alla boende har tillgång till kök och tvättstuga.

Terminen börjar i augusti med att ungdomarna i Utslussverksamheten, efter kartläggning av förkunskaper, placeras i ordinarie klasser på skolans allmänna kurs. Man kan studera på grundskole- eller gymnasienivå. Speciellt för Önnestads folkhögskola är att vi kan erbjuda studier som motsvarar gymnasiets naturvetenskapliga program.

Utöver undervisningen organiseras en del fritidsaktiviter av deltagare på Socialpedagoglinjen. Dessa erbjuds alla som bor på internatet. Stödfunktioner som kurator, SYV och kursansvarig finns.

Terminen börjar i augusti och det finns plats för 8 studerande.

Deltagarna ska vara minst 18 år. Avtal, som omfattar vad ovan beskrivits, skrivs mellan aktuell kommun och folkhögskolan för varje deltagare.

Kontaktpersoner
Annika Lindquist, rektor
annika.lindquist.onnestad@folkbildning.net
044-785 01 01

http://www.onne.se

DSC_0058

På Österlens folkhögskola kan vi erbjuda boende och studier i ”folkhögskolepårets anda”. Detta innebär att ensamkommande ungdomar kan från det år de fyller 18 år studera på skolan och bo på vårt öppna internat.

I ”paketet ” ingår studier, boende på internatet, mat fem dagar i veckan. Stöd med läxläsning, hjälp att betala räkningar. Vägledning vid kontakt med myndigheter, vårdcentral, framtida arbetsgivare med mera.

Det finns också möjlighet att lära sig mer om olika samhällsfunktioner då vi bjuder in olika aktörer att föreläsa för oss.

Exempel på sådana kan vara försäkringsbolag, arbetsförmedling, skatteverket med flera.

Självklart får ungdomarna också delta i de andra aktiviteter som anordnas på skolan.

Ett par gånger i månaden träffas vi någon av helgdagarna. Vi utser en matlagare. Personal går med denne och gör inköp. Personal finns för att hjälpa/stötta under hela matlagningsprocessen. Man bjuder sen resten av gruppen på gemensam middag med efterätt. Matlagningen går sedan runt på deltagarna under helgträffarna.

Personalen finns tillgänglig för ungdomarna minst fem dagar i veckan. Personalen har lång erfarenhet av arbete med gruppen ensamkommande, vilket underlättar när det dyker upp hinder längs vägen.

Personal uppdaterar skriftligt ungdomarnas utveckling till placerande kommun på regelbunden basis. Ett mycket smidigt sätt för förvaltningen att hålla sig ajour med vad som händer i ett visst ärende.

Vi erbjuder individuellt anpassad utbildning för de ungdomar som väljer att genomföra sin skolgång hos oss. All undervisning sker på din nivå och individuella studieplaner upprättas.

Studiebesök
Är du intresserad av ett studiebesök är du välkommen att kontakta Sofia Byberg.
sofia.byberg@osterlen.fhsk.se
0417-280 38

800px-Östra_Grevie_folkhögskola

Folkhögskolan och dess byggnader ligger vackert inbäddad i lummig parkmiljö i den lilla byn Östra Grevie. Här finns fantastiska omgivningar och strövområden, mystiska lämningar från hednisk tid och en modern, levande landsbygd. Storstaden når du med hjälp av buss och tåg.

Terminen börjar i augusti med att ungdomarna i Utslussverksamheten, efter kartläggning av förkunskaper, placeras i ordinarie klasser på folkhögskolans allmänna kurs. Man kan studera på grund- eller gymnasialnivå. Utöver undervisningen organiseras en del fritidsaktiviteter tillsammans med övriga deltagare på allmänna kursen.

Folkhögskolan erbjuder internatboende integrerat bland övriga studerande. Husen varierar i storlek vilket innebär att det bor allt mellan fem till tretton studerande i respektive hus. Alla har tillgång till eget rum men delar kök, dusch, toalett och övriga utrymme med andra ”internatare”. I internathyran ingår stor frukostbuffé och lunch varje skoldag. För att bo på internatet krävs det att den studerande fyllt 18 år och studerar på folkhögskolan.

Resurspersoner kommer att finnas på folkhögskolan för ungdomarnas sociala stöd och tillsyn. Då formen ska ses som ”utsluss¬boende” kommer inte personal att finnas dygnet runt, utan som anpassat stöd mestadels kvällar, helger och lov.

5-6 platser. Intag är möjligt även under terminens gång. Studiebesök på folkhögskolan kan ordnas efter önskemål.

www.ostragreviefolkhogskola.com

Kontaktperson
Susanne Andersson
susanne.andersson.ostragrevie@folkbildning.net
040-55 62 02