Formaliteter

Kostnaden för Folkhögskolespåret täcks av schablonen som varje kommun får utbetalat automatisk fram till vårterminen som ungdomen fyller 20 år.

Beslutet om placering på folkhögskola fattas i regel som en öppenvårdsinsats innefattande vård och stöd på folkhögskola med hänvisning till socialtjänstlagen 4 kap 1 §.