Wendelsbergs folkhögskola

Skärmklipp

Wendelsbergs folkhögskola startade 1908 och har därefter verkat i obruten följd. Wendelsbergs huvudman är IOGT-NTO och skolans grundläggande mål bygger på IOGT-NTO:s ideologi. I den ingår bland annat att skolan är en alkohol- och narkotikafri zon.

På vår allmänna kurs kan du läsa in ett komplett gymnasium och skaffa de behörigheter du behöver för att komma vidare till studier på högskola och universitet eller ta dig in på arbetsmarknaden. Vi erbjuder sex olika profiler på allmän linje. Samhället, Människan, Världen, Naturen, Kultur/Drama och Ledarskap (läs mer om detta på vår hemsida). På allmän kurs studerar ca 90 elever.

Skolans långa kurser i övrigt består av en tvåårig Teaterutbildning med två olika inriktningar. En taldramatisk kurs och en musikdramatisk kurs. Teaterlinjen har totalt 80 av skolans omkring 200 långkurselever.

Wendelsberg genomför också olika kortare kurser, både på skolan och ute i landet, ofta i samverkan med huvudmannen IOGT-NTO. Wendelsberg har också betygsrätt i SFI, Svenska för invandrare.

Alla som arbetar på skolan har erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande.

Målgrupp
Inom ramen för folkhögskolespåret har Wendelsberg möjlighet att ta emot ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna 18-20 år utifrån följande kriterier:

  • Egen drivkraft och vilja att pröva en ny studieform och miljö.
  • Redo att flytta från HVB-boende, men har ändå behov av social närvaro.
  • Intresse för folkhögskolans profil och upplägg.
  • Närhet mellan boende och skola är motiverat.
  • Flexibla lösningar, individuell studieanpassning och en förhoppningsvis kortare väg till arbete eller vidare studier.
  • Ambitionen är att ungdomens språkinlärning, utveckling och etablering kommer utvecklas under sina studier och boende på skolan.

Studier på folkhögskola och boende på internatet kan ses som en insats för ungdomar över 18 år som ett utslussningsalternativ från ett kommunalt eller privat HVB- eller stödboende. Kommunerna har möjlighet att stödja ensamkommande ungdomars boende och omvårdnad upp till 21 års ålder.

Studier
Studierna på allmän kurs är på gymnasienivå under 1 till 3 år, med ämnesstudier i kärnämnen samt möjlighet att ta del av profiler. Vi arbetar med varierande pedagogik och ett flertal olika bedömningssätt. Dialog och delaktighet formar studierna och studiegången kommer vara individanpassad. Ett samlat studieomdöme ges på en sjugradig skala utifrån bland annat kunskap, färdighet, utveckling, ambition och social förmåga. Högskolorna har en särskild antagningskvot för sökande från folkhögskola.

Extra stöd kan erbjudas i främst svenska, engelska och matematik. All undervisning på allmän kurs sker på svenska, så den aktuelle deltagaren behöver ha tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studier på gymnasienivå. Skolan har en egen kurator och specialpedagogiskt stöd finns på skolan. Vi har även tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Internatet
På vårt internat finns plats för ett 90-tal boende. Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande. Tillgång ges till eget rum, medan vissa utrymmen som kök, tvättstuga samt uppehållsrum med TV är gemensamma och delas med andra boende på internatet. Trådlöst internet finns i alla rum. Frukost, lunch och kvällsmat ingår måndag till fredag. Under helger och lov får ungdomarna laga sin egen mat. Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns för alla boende på internatet. Skolans internatföreståndare har regelbundna möten för att stödja deltagarna i deras boende. De ensamkommande ungdomarna bor integrerade bland övriga deltagare på internatet.

Personal
Folkhögskolan kommer ha en resursperson med uppgift att arbeta med ungdomarna och stödja deras nätverksbyggande och socialiseringsprocess. I uppgifterna ingår att stödja ungdomen i att hitta sina vardagsrutiner, som exempelvis kan innebära att komma upp på morgonen, passa tider, läx- och skolstöd i t ex, svenska, matematik och engelska. Resurspersonen hjälper och stödjer ungdomen i dennes besök hos t ex läkare, tandläkare, psykolog eller andra myndighetskontakter.

Fritid och mentorskap
Ungdomarna ges möjlighet att ta del av det rika utbudet av skolövergripande gemensamhetsskapande aktiviteter som till exempel fritidsaktiviteter, temadagar, konserter, teaterföreställningar, turneringar, cafékvällar, fester, trivselkvällar mm. Ungdomarnas sociala utveckling och språkträning främjas förhoppningsvis av dessa aktiviteter.

Mentorskap och gemensamma projekt för och med de ensamkommande ungdomarna sker som naturliga moment i de olika utbildningarna. Skolan har ett eget bibliotek samt en egen gymnastiksal med möjlighet till olika former av rekreation; t ex bordtennis, badminton, innebandy, volleyboll mm. Skolan ligger mitt i Wendelsbergsparken med löparslingor och promenadstråk alldeles in på knuten.

Wendelsberg ligger nära Mölnlycke centrum. Med tio minuters promenad nås bussen som tar 20 minuter in till Göteborgs centrum.

Resurspersonen stödjer också ungdomen med fritidsaktiviteter utanför skolan. Här blir det viktigt att individanpassa aktiviteterna utanför skolan och utgå från personliga intressen.

Nätverk och etablering
Wendelsberg har ett brett nätverk inom föreningslivet, både i Mölnlycke men även i Göteborg. Vi har tidigare drivit en fritidsledarutbildning och har sedan många år arbetar med att utbilda ledare inom den civila sektorn, främst med inriktning på barn och unga. Vanan av att arbeta med ungdomar är bland personalen mycket stor.

Antal
Wendelsbergs folkhögskola erbjuder ett begränsat antal plaster inom ramen för Folkhögskolespåret. Bäst för deltagaren är att starta i samband med att höstterminen startar. Möjligheten finns också att endast påbörja studier för att i ett senare skede flytta in på internatet, under förutsättning att där finns lediga rum. I mån av plats kan vi ta emot deltagare senare under hösten men inte under vårterminen.

Kostnad och kursstart
Prisexempel: år 1: 1000/dygn, år 2: 700/dygn, år 3: 500 kr/dygn. I övrigt enligt överenskommelse.

Kursstart är beräknad till den augusti (kursstart kan i vissa fall ske under terminen men då kan inte boendeplats i internatet garanteras).

Läs mer om skolan: www.wendelsberg.se

Kontaktpersoner

Sören Eriksson
Rektor
Telefon: 0733 – 144 924
soren.eriksson@wendelsberg.se

Ela Witermark
Internatföreståndare
Telefon: 070-737 19 16
ela.witermark@wendelsberg.se

Länk till karta: klicka här