sundsgarden_logo_170x84

 

Sundsgården är en av Sveriges största folkhögskolor, som också bedriver konferens- och evenemangsverksamhet. På vår folkhögskola har vi både allmän kurs, särskild kurs, kortkurser, samt olika typer av uppdragsutbildningar. Sundsgården har en kristen och demokratisk värdegrund. Vi arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar värld så väl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Ensamkommande ungdomar
Från och med hösten 2016 kan vi erbjuda studier, boende, stöd och etablering för ensamkommande ungdomar. Målgruppen är ensamkommande ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) mellan 18 och 21 år. Ungdomarna ska vara på väg att slussas ut från kommunens boende och studerar på någon av våra allmänna kurser efter behov. De behöver vara klara med SFI nivå D, möjlighet till extra stöd i svenska finns. Gemensamma aktiviteter ordnas för att underlätta kontakter med andra boende på skolan.

Vi erbjuder internatboende i eget rum med egen eller delad dusch och toalett. Boendet sker på samma villkor som för övriga internatstuderande. På internatet finns stöd i boendet och personal fram till kl 21:00 måndag-torsdag, fredag till kl 18:00 samt dagtid lördag och söndag.

Kostnad
Kostnaden är 750 kronor/dygn. Då ingår hyra, mat (frukost och lunch) vardagar under terminstid, stöd och aktiviteter. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan Sundsgården och respektive kommun.

Hör gärna av er för att boka ett besök på skolan!

Kontaktperson
Anneli Appelskog, rektor
anneli.appelskog@sundsgarden.se
042-19 38 05

Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10
255 92 Helsingborg

http://www.sundsgarden.se

Länk till karta: klicka här