Sundbyberg

Om Sundbyberg folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Sundbyberg ca 20 minuter från Stockholms centrum.

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning. Alla årslånga kurser har tillvalsämnen med skapande inriktning.

Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande. Vi har många kurser med Svenska som andraspråk.


Svenska som andraspråk på grundskolenivå – med praktik på arbetsplats

På den här kursen studerar vi svenska på grundskolenivå. Samtidigt lär vi oss mer om samhället. Vi samtalar, skriver och läser om ämnen som intresserar oss. Vi uppmärksammar särskilt arbetslivet i Sverige. Till exempel arbetar vi med texter som tar upp aktuella frågor på svenska arbetsplatser, och diskuterar våra egna erfarenheter. På kursen får du också göra praktik på en arbetsplats. Du väljer själv en arbetsplats inom ett område som intresserar dig. Du får även möjlighet att bli godkänd i svenska som andraspråk på grundskolenivå. Då kan du fortsätta att studera, till exempel på en yrkesutbildning på gymnasienivå. På kursen lär du dig mer om din omvärld genom att läsa tidningar och böcker, diskutera aktuella ämnen och göra studiebesök. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på svenskan.

(SAS grund) Svenska som andraspråk på grundskolenivå – med praktik på arbetsplats är en ettårig kurs på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål.

Förkunskaper: Sfi D eller motsvarande


Barnomsorgskurs
svenska som andraspråk (Förberedande kurs)

Barnomsorgskursen är en kurs på grundläggande nivå, för dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barnkunskap är huvudämnen.

Kursinnehåll

Svenska som andraspråk, Barnkunskap,Psykologi, Samhällsorientering, Drama, Sång och rytmik, Bild och form/levande verkstad, Data/ordbehandling, Praktik (tre veckor per termin på förskola eller förskoleklass)

Arbetsformer

Kursen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka.

Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål. Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar. Studierna kombineras med studiebesök.

Förkunskaper: Sfi C nivå eller motsvarande


Vårdbiträdeskurs
 – svenska som andraspråk (Förberedande kurs)

Kursen är på grundläggande nivå för dig som vill arbeta och utbilda dig inom vård och omsorg. Den är 1 år på heltid med obligatorisk närvaro. I kursen ingår praktik i hemtjänst och på äldreboende. Efter kursen kan du söka arbete som omsorgspersonal, vårdbiträde, personlig assistent eller studera vidare till undersköterska.

Kursinnehåll

  • Vårdkunskap – kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, etik och bemötande, funktionsnedsättningar, kost och måltid, munvård, hygien, lyft-teknik och vårdens organisation.
  • Svenska som andraspråk – vi tränar på att skriva och tala svenska med fokus på ord man behöver i vård-arbete.
  • Samhällsorientering – kultur, sociala frågor och vård/omsorg i det svenska samhället.
  • Pedagogiskt drama – vi tränar på ett roligt sätt språk och olika situationer man kan möta i arbete med människor.
  • Tillval – du får välja ett ämne du är intresserad av som till exempel bild, musik, film, yoga, motion m.m.
  • Praktik – praktik inom hemtjänst och äldrevård, både hösttermin och vårtermin.

Arbetsformer

Vårdbiträdeskursen är ettårig och på heltid, 30 lektioner/vecka. Efter genomgången godkänd kurs får du ett kursintyg, inte betyg. Om läraren bedömer att dina språkkunskaper är tillräckliga, finns det möjlighet att göra det nationella sfi-provet, kurs D.

Folkhögskolan är en annorlunda skolform där vi arbetar tillsammans för att nå dina mål. Vi blandar de pedagogiska arbetsformerna – grupparbeten, individuella övningar, föreläsningar, praktik och studiebesök. Alla deltar i skolans gemensamma aktiviteter som t.ex. temadagar. Skolan har en estetisk inriktning och till exempel bild, drama eller musik kan ingå som tillvalsämne i kursen.

Förkunskaper: Sfi C nivå eller motsvarande


Kontakt

Pethra Bixo Larsson
Rektor
072-2413071

http://sundbybergsfolkhogskola.se/

Sundbybergs folkhögskola
Kasernvägen 1
174 59 Sundbyberg

Länk till karta: klicka här

 

Kontaktuppgifter

Kontaktperson

Pethra Bixo Larsson
Rektor
072-2413071

http://sundbybergsfolkhogskola.se/