Solviks folkhögskola

18 km norr om Skellefteå, längs E4:an ligger byn Frostkåge. En levande by som genomgått en generationsväxling under de senaste åren. Alltfler barnfamiljer har flyttat till byn och antalet invånare har ökat  Frostkåge är en vacker och trevlig by där det är lätt att trivas. Att E4:an numera har fyra filer gör trafiken såväl söder- som norrut både snabb och säker. I Frostkåge finns det ungefär 150 hushåll och i byn bor det cirka 400 personer. Se karta: https://goo.gl/maps/wDkrZtfUrBq

Studierna individanpassas och bedrivs på grundskole- och/eller gymnasienivå. Förstärkt stöd i svenska och engelska finns liksom möjligheter till läxhjälp. Målet med studierna är grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller för högskola, men personligt växande är också en väsentlig del av utbildningen.Du studerar delvis tillsammans med övriga deltagare med ämnen på grundskole- och gymnasienivå. Andra utbildningar som finns på skolan är musik, konst och datorgrafik. Det går ca 185 studerande på skolan. Vi tar emot dig som har UT, är 18-21 år och ensamkommande.

Boende

Boendet är 1-2 rum/mamma med egen dusch och toalett. Du delar kök, tvättstuga och vardagsrum med andra i huset. Boendet för mammorna är avskilt från det övriga internatet. Barnomsorg finns i närområdet.

Stöd

På skolan finns specialpedagog, läs- och skrivstöd, stödpersoner, kurativ funktion och studie- och yrkesvägledning. Du erbjuds en stödfamilj eller kontaktperson.

Fritid

Efter lektionstid ordnas ibland aktiviteter som innebandy, musik, café mm. Du har tillgång till gym och gympasal

Kontakt

Intresserad? Kontakta Studie- och yrkesvägledare Emma Wikblad, tel 0910-732012 eller emma.wikblad.solvik@folkbildning.net

https://www.facebook.com/SolviksFolkhogskola

http://www.solvik.fhsk.se

Länk till karta: klicka här

Kontaktuppgifter

Kontaktperson för Folkhögskolespåret:
Studie- och yrkesvägledare Emma Wikblad
0910-732012
emma.wikblad.solvik@folkbildning.net

Kontaktuppgifter till folkhögskolan:
Solviks Folkhögskola
Frostkåge 105
934 92  KÅGE
0910-73 20 00