Folkhögskolespåret på Nordiska

På Nordiska folkhögskolan finns en studiemiljö som båda är bekräftande och utmanande, där man kan vara sig själv och samtidigt utveckla nya förmågor. Här kan man odla egna intressen och samtidigt stimuleras att bli aktiv i samhällsfrågor. Som samnordisk skola är vi del i en gränslös rörelse för bildning, mänskliga möten och kulturell öppenhet.

Vi profilerar oss i Folkhögskolespåret mot att ge möjligheter för de som har relativt god studiebakgrund att studera på våra profilkurser, eller komplettera sina behörigheter för vidare studier på högskolenivå.

Nordiska folkhögskolan ligger i vackra omgivningar i Kungälv, och ändå bara 20 minuter från centrala Göteborg. Skolan ägs och drivs av en ideell förening och startade 1947 som en gemensam nordisk mötesplats för fred, syskonskap och öppenhet för varandras olika kulturer.

Läs mer om Nordiska folkhögskolan på skolans hemsida: http://nordiska.fhsk.se/

Studier
Nordiska folkhögskolan erbjuder studier på grund- och gymnasienivå eller våra profilkurser med boende och stöd till ensamkommande ungdomar.

Vi erbjuder nivåanpassad studiegång på grund- och gymnasienivå tillsammans med deltagarna på Allmän kurs. Deltagarna kommer att ha tillgång till svenska 2- lärare och möjlighet till extra stöd genom stödperson. Stort fokus ligger på svenska, matematik och engelska. Beroende på förkunskaper kan också studier på våra profilkurser journalistik, skrivande, foto, teater eller musik bli aktuellt.

Tillgång till kurativt stöd vid behov samt studie- och yrkesvägledning finns på skolan. Alla som arbetar på skolan har lång erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande.

Boende
Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande. Tillgång ges till eget rum i internathus med 6-8 boende. Vissa utrymmen som kök, tvättstuga samt uppehållsrum med TV är gemensamma och delas med andra boende på internatet. Trådlöst internet finns i alla rum. Frukost, lunch och middag måndag till fredag ingår. Helger och lov får deltagarna laga sin egen mat. Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns för alla boende på internatet.

De ensamkommande ungdomarna bor integrerade bland övriga deltagare på internatet. Skolans pedagoger håller regelbunden kontakt med alla boende i internathusen genom vårt husvärdssystem.

För vem?
Målgruppen är ensamkommande ungdomar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd (PUT och TUT) mellan 18 och 20 år. Ungdomarna ska vara på väg att slussas ut från kommunens boende och studerar på någon av våra kurser efter behov. De behöver vara klara med SFI nivå D eller motsvarande. Möjlighet till extra stöd i svenska finns. Gemensamma aktiviteter ordnas för att underlätta kontakter med andra boende på skolan, bland annat utflykter och filmkvällar.

Vad ingår?
I varje utbildningsplats ingår studier, hyra, kost, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan.

Avtal om utbildningsplats
Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan Nordiska folkhögskolan och respektive kommun. Studiebesök på skolan kan ordnas efter önskemål.

Kursstart
Helst vid terminsstart.

Kostnad
Ca. 750 kr/dygn. Då ingår studier, hyra, kost, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan Nordiska folkhögskolan och respektive kommun.

Kontakt
Karin Langeland
Rektor
0303-20 62 21
karin.langeland@nordiska.fhsk.se

Robert Alsterlind
Kurator och vägledare
0303-206207 070-1973050
robert.alsterlind@nordiska.fhsk.se

Nordiska folkhögskolan
Olof Palmes väg 1
442 31 Kungälv

Länk till karta: klicka här