Den 5 februari höll projektet en workshop för folkhögskolerektorer.

Dagen inleddes med att Abdulkader Habib, rektor på Kista folkhögskola höll en föreläsning.

onne

Abdulkader, själv en gång flykting, kom till Sverige som barn. Han berättade om den långa resan till Sverige. Hur han tillsammans med familjen fick färdas på kamelrygg nattetid för att undvika att bli upptäckta på vägen från Eritrea till Sudan. I Sudan stannade familjen medan fadern arbetade för att få pengar till den fortsatta flykten. I Sudan anordnade Abdulkader bland annat en form av studiecirklar så att de andra barnen kunde lära sig att läsa Koranen och att skriva. Efter många turer och lång tid kom familjen till Sverige och efter skolgång valde Abdulkader att läsa på Geijerskolan, en folkhögskola i Ransäter med kristen-humanistisk inriktning. Här fick Abdulkader sin inspiration som senare ledde till att han startade den enda folkhögskolan i Sverige med muslimsk inriktning. Abdulkader betonade att idéer och rörelser behöver institutioner för att överleva och kunna arbeta i samhället. Genom folkhögskolan kan man nå människor och på folkhögskolan möts människor för att bli stärkta.

workshop_onne

Dagen fortsatte med en diskussion om folkhögskola för ensamkommande, bland annat utifrån följande frågeställning: Varför är du/din skola här? Varför är Folkhögskolespåret en bra idé?

  • Nya användningssätt för internatet.
  • Vi kan och vi vill ta ett samhällsansvar.
  • Att få input och idéer känns nytt och spännande.
  • Fortsätta det vi är bra på men med en ny målgrupp.
  • Vi behöver nå fler målgrupper för att förnya oss.
  • Det är en aktuell fråga där vi gärna är med och bidrar.
  • Jag vill ha mer kunskap om hur man kan jobba med målgruppen.
  • Dra nytta av varandras erfarenheter och samarbete.
  • Folkhögskolan kan inte stå vid sidan om samhället.
  • Folkhögskolan ger mervärde.
  • Detta kan ge alternativa intäkter.

Läs hela rapporten här:

Rapport workshop