Vad påverkar människors väljande? Vilka verktyg behövs för att hantera en osäker framtid? Vilken roll kan jag spela i den
utvecklingen? Det är några exempel på frågor som belyses under utbildningen som blir en blandning av genomgångar, individuella reflektioner och övningar i grupp. Anders Loven fo

Dagen leds av universitetslektor Anders Lovén vid Malmö högskola. Anders har arbetat som utbildare, forskare
och debattör inom vägledningsområdet under flera decennier. Han har särskilt intresserat sig för samtalets betydelse och med vikt lagd på ungdomars väljande av framtid.

Utbildningsdagen erbjuds samtliga kommuner i Hallands län och sker i samarbete mellan Varbergs kommun, Länsstyrelsen Halland och Folkhögskolespåret.

DATUM: alt 1 – 17 nov 2015, 13.00–16.00 på Löftadalens folkhögskola, Kungsbacka

alt 2 – 18 nov 2015, 09.00-12.00 på Löftadalens folkhögskola, Kungsbacka

alt 3 – 1 dec 2015, 13.00–16.00 på Katrinebergs folkhögskola, Falkenberg

KOSTNAD: Gratis. Utbildningen finansieras genom Länsstyrelsen Hallands utvecklingsmedel § 37. Lunch är inkluderat för alla datum och serveras från kl. 12.00.

MÅLGRUPP: Boendepersonal, föreståndare, handläggare, socialsekreterare eller pedagoger som möter ensamkommande ungdomar i Halland

SYFTE: Utbildningen ges i syfte att stärka vägledning som del i arbetet med ensamkommande ungdomars etablering. Dagen ska ge en introduktion i grundläggande vägledning, samt redskap för att kunna bemöta de ensamkommande ungdomarnas behov av stöd i sina studie- och yrkesval.

PLATSER: Max 15 platser/datum. Först till kvarn gäller.

ANMÄLAN: Anmälan till alt. 1 och 2 görs till Löftadalens fhsk, anette.augustsson@regionhalland.se (0340 – 65 50 01). Anmälan till alt. 3 görs till Katrinebergs fhsk, Cecilia.A.Bengtsson@regionhalland.se (0346 – 575 42).

Obs! Anmälan görs till endast ett av föreslagna datum. Vänligen specificera särskild kost eller allergier i er anmälan.

Anmälan är bindande och uteblivna deltagare debiteras med 400 kr/anmälan. Anmälningstiden löper ut 6 november (alt 1 och 2) samt 20 november (alt 3). INFORMATION: Vid frågor kontakta Tobias Hedkvist, via tobias@folkhogskolesparet.se eller på 0707 – 51 42 85.