Folkhögskolespåret finns med på SKL:s idébank över lokalt integrationsarbete: