Rapport från Ramböll, feb 2016

Här finner du rapporten “Uppskalning av Folkhögskolespåret” som Ramböll lämnade på uppdrag av utbildningsdepartementet i februari 2016.

Slutlig version- Uppskalning av folkhogskolesparet