Vad är Folkhögskolespåret?

  • En insats för ensamkommande ungdomar
  • Boende, studier och social gemenskap under folkhögskolans tak
  • Bildning, integration och etablering genom ungdomarnas egna resurser, potential och förmåga

  • Samverkan mellan offentlig och idéburen sektor för ett bredare mottagande och inkludering

Folkhogskolesparets presentation aug-2016

Presentation från “Sverige Tillsammans” 12 okt 2015