Tre moderata ledamöter lämnade 5 november 2014 in en motion till riksdagen gällande möjlighet för ensamkommande ungdomar att studera och bo på folkhögskola. I motionen efterfrågas en tydligare utredning kring boendeformen folkhögskola som alternativ till HVB eller familjehem, samt ändring av regelverket så att finansiering av studierna på folkhögskola blir möjligt genom skolpengen.