1

Utred behovet

2

Informera ungdomar

3

Pröva folkhögskola

4

Bevilja insatsen

5

Avtal och kostnad

6

Flytta och följ upp