1

Kriterier för Folkhögskolespåret

kriterier

Frågor att ställa

 1. Är ungdomen 17 – 21 år (och ska fylla 18 under samma år som insatsen påbörjas)?
 2. Har ungdomen uppehållstillstånd?
 3. Är ungdomen anländ i “sen ålder” (16-17 år)?
 4. Har ungdomen kort skolbakgrund?
 5. Finns behov av extra stöd i studierna?
 6. Har ungdomen få eller inga ämnen avklarade?
 7. Lyckas inte ungdomen  komma in på ett gymnasieprogram?
 8. Har ungdomen behov av nytt socialt sammanhang?
 9. Är ungdomen självständig i vardagen?
 10. Är ungdomen studiemotiverad?
 11. Har ungdomen mod och vilja att flytta?
 12. Visar ungdomen intresse för folkhögskola?

Metodmaterial