Aktuellt

Tärna folkhögskola planerade att ta emot 2 ungdomar till hösten 2017. Region Västmanland genomförde under februari/mars 2017 en inventering av folkhögskolor utanför länet som skulle kunna ta emot ensamkommande ungdomar.

Regionen undersökte också intresset från kommunerna att placera ensamkommande ungdomar på Folkhögskolespåret.