Aktuellt

Tärna folkhögskola planerar att ta emot 2 ungdomar till hösten 2017. Region Västmanland genomför under februari/mars 2017 en inventering av folkhögskolor utanför länet som kan ta emot ensamkommande ungdomar.

Regionen kommer också att undersöka intresset från kommunerna att placera ensamkommande ungdomar på Folkhögskolespåret.

Kontakt

Ciya Karim
Utredare integration
Länsstyrelsen Västmanland
ciya.karim@lansstyrelsen.se
010 – 224 92 90

Jeanette Källstad

Region Västmanland

jeanette.kallstad@regionvastmanland.se

021-4818801

Västmanlands läns folkhögskolor