Aktuellt

Ett första möte skedde 4 mars 2016 med representanter från bl a Sundsvall, Kramfors, Sollefteå kommuner samt Hola, Ålsta och Härnosands folkhögskolor. Efter mötet beslutades det att följa vissa spår:

– Önskvärt att det tas beslut inom kommunerna i länet som förankrar att Folkhögskolespåret är ett alternativ i vårt län för ensamkommande ungdomar. Det underlättar arbetet för b.la socialsekreterarna.
– En styrgrupp bildas med representanter från våra olika verksamheter som jobbar vidare med Folkhögskolespåret.
– En ansökan om medel via Länsstyrelsen som möjliggöra anställandet av en projektsamordnare i länet om möjligt. Bakom en sådan ansökan behöver en kommun stå som huvudansvarig.

Inom länet hade man i februari 2017 inte beslutat än vilket spår man kommer följa.