Aktuellt

Ett första möte skedde 4 mars 2016 med representanter från bl a Sundsvall, Kramfors, Sollefteå kommuner samt Hola, Ålsta och Härnosands folkhögskolor. Efter mötet beslutades det att följa vissa spår:

– Önskvärt att det tas beslut inom kommunerna i länet som förankrar att Folkhögskolespåret är ett alternativ i vårt län för ensamkommande ungdomar. Det underlättar arbetet för b.la socialsekreterarna.
– En styrgrupp bildas med representanter från våra olika verksamheter som jobbar vidare med Folkhögskolespåret.
– En ansökan om medel via Länsstyrelsen som möjliggöra anställandet av en projektsamordnare i länet om möjligt. Bakom en sådan ansökan behöver en kommun stå som huvudansvarig.

Inom länet har man inte beslutat vilket spår man kommer följa. (februari 2017)

Kontakt

Mikaela Vennerbring
Utvecklingsledare
Ålsta folkhögskola
Folkhögskolesamordnare
Regional utveckling
Landstinget Västernorrland
mikaela.vennerbring@folkbildning.net
072-518 80 69

Hannalis Nilsson, utvecklare integration

hannalis.nilsson@lansstyrelsen.se

0611-399024