Aktuellt

Projektet Folkhögskolespåret i Västra Götaland samordnades av Jenny Hennecke på Göteborgsregionens kommunalförbund under perioden oktober 2016 – augusti 2018. Tjänsten som projektledare finanserades av § 37-medel från Länsstyrelsen. Även om projektet och projektledartjänsten har avslutats kommer själva modellen att leva kvar. De flesta folkhögskolorna som var med i projektet kommer att fortsätta samarbeta med kommuner som vill placera sina ensamkommande ungdomar på folkhögskolan.

Här nedan lite information om hur man som kommun kan tänka gällande Folkhögskolespåret.

Vilka ungdomar kan komma i fråga för Folkhögskolespåret?

 • Ungdomar som är 18 eller 19 år (när de börjar på Folkhögskolespåret)
 • Ungdomar som behöver byta boende
 • Ungdomar som har svårt för sig i den vanliga skolan
 • Ungdomar med PUT eller TUT

Vad gäller med gymnasielagen?

 • Studier på folkhögskola räknas bara som skäl för att få förlängt uppehållstillstånd om ungdomen läser på gymnasienivå. (Det är okej att läsa 1 ämne på grundnivå.)

 Hur kommer den nya lagen “Ny möjlighet till uppehållstillstånd” att påverka?

 • Ungdomar som har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd enligt den nya lagen kommer antagligen inte i fråga för Folkhögskolespåret. Rent generellt är det bara studier på gymnasienivå på folkhögskolan som godkänns som skäl för att få uppehållstillstånd. Vilken nivå ungdomen läser på kontrolleras när hen ansöker om förlängning efter 13 månader. Det är oklart vilken roll det spelar vilken nivå ungdomen har läst innan ansökan om förlängning skickades in.

 Hur länge sträcker sig avtalet mellan kommun och folkhögskola?

 • När en ensamkommande börjar på en folkhögskola skriver kommunen ett avtal med folkhögskolan. I regel har avtalen en månad uppsägningstid.

 Varför passar folkhögskola bra för ensamkommande och nyanlända?

 • Folkhögskola kännetecknas av demokratiska arbetssätt och deltagarnas inflytande. Historiskt bygger folkhögskolornas folkbildningsarbete på en strävan att påverka och förändra samhället. Undervisningen präglas av nära samverkan mellan deltagarna och lärarna samt deltagarna emellan, och de genomförs i mindre grupper – ofta i tvärvetenskapliga former där teori och praktik blandas. Därför är utbildnings- och boendeformen mycket bra lämpad för många ensamkommande då det erbjuder ett alternativt arbetssätt där människan står i fokus istället för betyg. Många nyanlända som kommer i kontakt med folkhögskolor är mycket nöjda med sina studier. Det vittnar utvärderingar som projektet Folkhögskolespåret har genomfört med deltagare i insatsen.
 • Vissa folkhögskolor tar även emot nyanlända från 18 år utan uppehållstillstånd (inte inom ramen för Folkhögskolespåret utan för studier på allmän kurs). Kontakta din närmsta folkhögskola för mer information.

Här kan du ladda ner Folkhögskolespårets broschyr för Västra Götaland:

Folkhögskolespåret Västra Götaland Broschyr

Har du frågor eller vill din kommun få mer information om Folkhögskolespåret, kontakta då respektive folkhögskola. Kontaktinformation finns i flikarna nedan eller på folkhögskolornas egna hemsidor.

dalsland

Dalslands Folkhögskola är en medelstor folkhögskola med omkring 200 kursdeltagare och drivs av Västra Götalandsregionen (VGR). Skolan har verksamhet i Trollhättan och i Färgelanda. På Allmän kurs finns sedan många år en inriktning mot dyslexi och även en för deltagare med invandrarbakgrund.  Vi har även en kurs med svenska som andraspråk på grundskolenivå för dem som är nyanlända och precis klarat sin SFI.

Skolan har även profilkurser. Livslinjen är en självförtroendestärkande kurs där man får stöd att hitta en riktning i livet. Sedan hösten 2016 erbjuder vi en utbildning för dem som vill arbeta med Människor på flykt, kursen innehåller såväl bakgrund till flyktingsituationen i Europa som konkreta yrkesfärdigheter för att jobba som boendecoach eller integrationsguide. I kursen ingår meriterande internationell praktik eller praktik på olika typer av boende eller mottagande av nyanlända i Sverige.

www.dals.fhsk.se

Folkhögskolespåret

Vi erbjuder boende, stöd, aktiviteter och utbildning integrerat med Allmän kurs, nybörjarsvenska och Svenska som andraspråk på både grundskole- och gymnasienivå. Unga med ambitioner kan studera här tills de uppfyller kraven för att få behörighet att gå vidare till studier vid universitet och högskola.

Deltagarna bor i eget rum med dusch och toalett. På internatet finns personal kl 7-18 måndag-fredag. Övrig tid finns dygnet runt jourberedskap för att ge stöd.

Kostnad

Kostnaden för boende och studier är 750 kr per dygn, 365 dagar om året, då ingår hyra, mat alla dagar i veckan året runt, mentorskap, individanpassad omsorg och aktiviteter. Studierna erbjuds under läsårstid, anpassas efter förutsättningar och kan utsträckas till heltid när den unge är redo för det. För mer information om skolan och om boendemiljön, se även www.dals.fhsk.se eller Facebook.

Kontaktpersoner

Tomas Rydsmo, rektor
tomas.rydsmo@vgregion.se
070 082 40 27

Charlotte Day, biträdande rektor
eva.day@vgregion.se
0705-261466

Om Fristads folkhögskola

Fristads folkhögskola ligger centralt i Fristad samhälle 12 km norr om Borås. Det charmiga gamla regementsområdet är vackert beläget nära skogen med motionsspår. Buss och tåg finns i nära anslutning till skolan, och det är lätt att ta sig både in till Borås och vidare till Göteborg, men också till Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

Skolan är en av landets äldsta folkhögskolor och drivs av Västra Götalandsregionen. Här går ca 250 kursdeltagare, varav en del bor på skolans lilla internat.

Kursutbud

Folkhögskola är en skolform som utgår från deltagarens behov av kunskap och personlig utveckling. Stora möjligheter finns till individuell anpassning och stöd.

För dem som vill läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens erbjuder vi allmän kurs med fem spännande profiler:

 • Yalla Svenska! – för dig som vill utveckla din svenska
 • Digitala medier
 • Hälsa
 • Skaparkraft – bild, sång & dans
 • Världen och vi – internationella frågor ur både samhälls- och miljöperspektiv

Vi har också egen examensrätt för Svenska för invandrare (Sfi), som man kan läsa både på nybörjar- och fortsättningsnivå hos oss.

Dessutom finns det yrkesutbildning till personlig assistent och inom trädgård, hantverksutbildning inom vävning och utbildningar för deltagare med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning.

Målgrupp

Ensamkommande ungdomar 18-20 år med uppehållstillstånd.

Antal platser

Terminen börjar i augusti och det finns plats för upp till 5 deltagare. Vid färre än fyra sökande ta kontakt med skolan för en diskussion.

Förkunskaper hos deltagarna

Tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studier på grund- eller gymnasienivå.

Boendeformer, mat och personalresurser

Skolans internat har i dagsläge ca 20 rum med egen dusch och toalett. Rummen är möblerade med enkelsäng, nattduksbord, hyllor, skrivbord och stol. På internatet finns också gemensamt kök, vardagsrum och tvättstuga.

Skolans matsal serverar frukost, lunch och lagad kvällsmat måndag till torsdag, samt frukost och lunch på fredag. Övrig tid lagar de boende på internatet sin egen mat i internatets kök. En välsorterad matbutik med generösa öppettider 7 dagar i veckan finns på 5 minuters gångavstånd från skolan.

För deltagare inom folkhögskolespåret kommer det att finnas personal som kan stötta upp såväl med det egna boendet och studierna som med att hitta passande fritidsaktiviteter, bistå vid kontakt med myndigheter och hjälpa deltagaren in i det svenska samhället.

Kursstart/löpande intag

Slutet av augusti.

Skolans allmänna kurs på grundskolenivå (introkurs) har start flera gånger per läsår – förutom i augusti också i november och februari.

Vid önskemål om en annan starttid, ta kontakt med folkhögskolan för en diskussion.

Ansökan

Intresserade ungdomar ansöker till allmän kurs på samma sätt som övriga deltagare, d v s digitalt på hemsidan: http://www.fristads.fhsk.se/ansokan/. I det personliga brevet som ska bifogas ansökan nämner den sökande att hen vill gå Folkhögskolespåret. För snabbare hantering av ansökan och för att få till ett inledande studiebesök mm snabbare, skicka också ett mail till rektorn (inka.horstmann@vgregion.se) med rubriken ”Folkhögskolespåret” och kontaktuppgifter, så tar skolan kontakt direkt.

Fritid och aktiviteter

Fristads folkhögskola har ett eget gym med bastu, idrottshall och drama-/danssal. I direkt anslutning till skolområdet finns det dessutom fina motionsspår, fotbollsplaner och tennisbanor. Fristad har flera stora idrottsföreningar som erbjuder många olika aktiviteter – till viss del i folkhögskolans lokaler och på fotbollsplanerna i närheten.

På skolan finns också ett bibliotek där deltagarna bl a kan låna skönlitteratur, samt ett elevcafé där man kan umgås eller spela sällskapsspel. En gång i veckan ordnas det språkcafé här, och dit är både allmänheten och skolans deltagare och personal välkomna.

Lokal samverkan

Skolan har goda kontakter med det lokala föreningslivet, näringslivet och olika frivilligorganisationer.

Kostnad per person

Kostnaden kommer att anpassas enligt den nya schablonen och avtal skrivs individuellt för varje person.
Kontakta rektorn för mer detaljerat information.

Kontaktpersoner

Inka Horstmann, rektor
0700-824867
inka.horstmann@vgregion.se

Helsjöns folkhögskola ligger vackert belägen i sydvästra Västergötland på gränsen till Halland,                  helsjon_flygfoto
ca 6 mil från Göteborg och Borås, 3 mil från Varberg och Kungsbacka och 5 kilometer från Horred.

Folkhögskolan är knuten till Göteborgs stift. Det är en skola på kristen grund med en vilja till öppenhet och respekt för alla.

Helsjöns folkhögskola erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå för ensamkommande
ungdomar i åldrarna från 18 – 20 år. Studierna bedrivs tillsammans med eleverna på allmän kurs,
och stort fokus ligger på studierna i matematik, svenska, engelska och samhällskunskap. På
internatet finns plats för 60 boende. Dagligen serveras frukost, förmiddagsfika, lunch och kvällsmat.

http://www.helsjon.fhsk.se/

Målgrupp

Ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 18-20 år med uppehållstillstånd. Tillräckliga kunskaper i svenska för att tillgodogöra sig undervisningen förutsätts. Särskilt lämpligt som utslussningsalternativ från PUTboende, då folkhögskolan med sin individuellt anpassade pedagogik och internatboendets möjlighet till vardaglig integration är närmast unik.

Studier

Vårt arbetssätt är ofta ämnesövergripande i projektform eller i form av grupparbeten där arbetssätten och redovisningar är både flexibla och varierande. Inom ämnet matematik är studierna individuellt anpassade och i engelska är de nivågrupperade.

Hela livet på folkhögskolan handlar om att komma in i samhället, och därför präglats Helsjön av viljan att leva demokrati. Studeranderåd, kursråd, idrottsråd, möten med boende på internatet syftar till att skapa en demokratisk attityd och förhållningssätt.

Personal

All pedagogisk personal har lärarutbildning och har en mångårig erfarenhet av vuxnas lärande. Undervisningen har en stor flexibilitet där den enskilda individen står i centrum. Varje studerande har en personlig mentor som är behjälplig med ämnesstudiestöd och personliga samtal.

Resurspersoner och internatföreståndare kommer att ansvara och arbeta med ungdomarna. Dessa kommer att ta hand om socialiseringsprocessen och vara ett särskilt stöd avseende vardagsrutiner, som dagsrytm, läxläsning, hushållsgöromål, tvätt, läkarbesök etc.

Bland övrig personal är folkbildning och mänskliga möten prioriterad, vare sig det handlar om kökspersonal, städpersonal, kanslipersonal eller vaktmästare.

Helsjön har inte någon jourverksamhet.

Fritid

Skolan har gymnastiksal, styrketräningsrum, fotbollsplan och närheten till naturen innebär goda möjligheter till motion. Biblioteket med böcker och filmer, datorsal med god uppkoppling, wifi på hela skolan, tv-rum och uppehållsrum med spel och biljardbord och möjlighet till musicerande stärker gemenskapen på internatet och hjälper integrationen och socialiseringen. En kväll i veckan erbjuds en gemensam aktivitet för de boende på internatet. Folkhögskolan brukar också delta i turneringar inom olika sporter som anordnas av folkhögskolorna i västra Sverige.

Kostnad och kursstart

Kostnaden kommer att anpassas enligt den nya schablonen och avtal skrivs individuellt för varje person. Kontakta rektorn för mer detaljerat information.

Vi kan erbjuda max tio platser.

Allt förutsätter ett skrivet avtal mellan placerande kommun och Helsjöns folkhögskola.

Kursstart: 16 augusti för en grupp, i övrigt löpande antagning

Kontaktperson

Elise Arnell
elise.arnell.helsjon@folkbildning.net
0320 205830

Lise-Lotte Wallin
Lise-lotte.wallin@folkbildning.net
070 557 39 98

Hjo

Hjo folkhögskola startade 1958 och har funnits i nuvarande lokaler sedan 1970. Hjo folkhögskola har Skara stift, Svenska kyrkan som huvudman.

I vårt kursutbud finns allmän linje på grundskole- och gymnasienivå där det finns möjlighet att läsa in behörigheter för vidare studier på bl a högskola och universitet. Vi erbjuder i dagsläget två profiler på allmän linje. Dels är det en polisförberedande profil och dels en yrkesutbildning till integrationsassistent.

Utöver den allmänna linjen utbildar vi framtidens kantorer vid vår kyrkomusiker utbildning. Vi erbjuder också kyrkans grundkurs för dig som exempelvis funderar på tjänst inom Svenska kyrkan. Vi har också musikutbildning på vår musiklinje och konstutbildning vid våra konstlinjer. I vårt utbud finns också kurser för äldre s k 55+ kurser och vi har många deltagare som läser på distans inom ämnena matematik, engelska och samhällskunskap.

Alla som arbetar på skolan har erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande.

På vårt internat finns plats för c:a 60 boende. För idrott och motion finns det en gymnastiksal, bordtennis och bastu.

http://folkhogskolan.com/

Målgrupp
En tänkbar målgrupp för deltagare i folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna 18-20 år. Ambitionen är att ungdomens språkinlärning, utveckling och etablering kommer utvecklas under sina studier och boende på skolan.

Studier på folkhögskola och boende på internatet kan ses som en insats för ungdomar över 18 år som ett utslussningsalternativ från ett kommunalt eller privat HVB-boende. Kommunerna har möjlighet att stödja ensamkommande ungdomars boende och omvårdnad upp till 21 års ålder.

Studier
Vi erbjuder studier på grundskole- och /eller gymnasienivå som ges på allmän kurs under 1 till 3 år, med ämnesstudier i kärnämnen samt möjlighet att ta del av profiler. Vi arbetar med varierande pedagogik och ett flertal olika bedömningssätt. Dialog och delaktighet formar studierna och studiegången kommer vara individanpassad. Ett samlat studieomdöme ges på en sjugradig skala utifrån bl a kunskap, färdighet, utveckling, ambition och social förmåga. Högskolorna har en särskild antagningskvot för sökande från folkhögskola.

Extra stöd kan erbjudas i främst svenska, engelska och matematik. I stort sett all undervisning på allmän kurs sker på svenska, så den aktuelle deltagaren behöver ha tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studier på grund- eller gymnasienivå.

Tillgång till kurativt – samt specialpedagogiskt stöd vid behov finns på skolan. Vi har även tillgång studie- och yrkesvägledning.

Internatet
Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande. Tillgång ges till eget rum, medan vissa utrymmen som kök, tvättstuga samt uppehållsrum med TV är gemensamma och delas med andra boende på internatet. Trådlöst internet finns i alla rum. Frukost och lunch ingår. Kvällsmat samt helger och lov får ungdomarna laga sin egen mat. Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns för alla boende på internatet. Skolans internatföreståndare har regelbundna pentrymöten som ska stödja deltagarna i deras boende. De ensamkommande ungdomarna bor integrerade bland övriga deltagare på internatet.

Personal
Folkhögskolan kommer ha en resursperson som kommer arbeta med ungdomarna och stödja deras nätverksbyggande och socialiseringsprocess. I uppgifterna ingår att stödja ungdomen i att hitta sina vardagsrutiner, som exempelvis kan innebära att komma upp på morgonen, passa tider, läx- och skolstöd i ex, svenska, matematik och engelska. Resurspersonen hjälper och stödjer ungdomen i dennes besök hos ex. läkare, tandläkare, psykolog eller andra myndighetskontakter.

Fritid och mentorskap
Ungdomarna ges möjlighet att ta del av det rika utbudet av skolövergripande gemensamhetsskapande aktiviteter som ex. fritidsaktiviteter, temadagar, friluftsdagar, idrottsdagar, morgonsamlingar, konserter, turneringar, språkcafeér, trivselkvällar mm. Ungdomarnas sociala utveckling och språkträning främjas förhoppningsvis av dessa aktiviteter.

Mentorskap och gemensamma projekt för och med de ensamkommande ungdomarna sker som naturliga moment i de olika utbildningarna. Skolan har också ett eget bibliotek samt gymnastiksal. Resurspersonen stödjer också ungdomen med fritidsaktiviteter utanför skolan. Här blir det viktigt att individanpassa aktiviteterna utanför skolan och utgå från personliga intressen.

Nätverk och etablering
Kontakter med förenings- och näringslivet är något som Hjo folkhögskola vill jobba med och stödja. Insatsen på folkhögskolan ska präglas av långsiktighet gällande ungdomars etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Antal
Hjo folkhögskola kan erbjuda upp till 8 platser. En förutsättning för verksamhetens start är att avtal mellan folkhögskolan och placerande kommuner har skrivits. Möjligheten finns också att endast påbörja studier för att i ett senare skede flytta in på internatet, under förutsättning att där finns lediga rum.

Kostnad
Kontakta rektorn för mer detaljerat information.

Enskilda avtal om platser kan tecknas mellan placerande kommun och Hjo folkhögskola.

http://www.folkhogskolan.com/

Kontaktperson
Rickard Sandberg
Rektor
Tel: 0503-323 01
Mob: 072-504 61 06
rickard.sandberg@hjofolkbildning.net

Hjalmared-vt2013-830

Folkhögskola är möten i dess mänskligaste betydelse. Ytlighet skalas av och man kommer nära. Misslyckanden och utanförskap ges möjlighet att lämnas till historien, något nytt växer fram i alla nya möten och relationer. Tidigare upplevelser av att inte duga förbyts till ny kunskap om sig själv och den egna utvecklingspotentialen. Den integration som så ofta omöjliggjorts på grund av fördomar eller andra hinder blir möjlig. Folkhögskolan ger bildning och öppnar för nya möten, värden och delaktighet i samhället. Det är så vi har verkat sedan 1957 och det är så vi vill vara en plats för dagens människor. Hjälmared har sitt ursprung och sammanhang inom folkrörelsen EFS, en lekmannarörelse inom Svenska Kyrkan.

Skolan har sin verksamhet strax utanför Alingsås. Med sina vackra byggnader och omgivningar är det en stimulerande och kreativ miljö. Här finns tillgång till bibliotek, snickeri, sömnads och skomakarverkstad, tennis- och fotbollsplaner, kanoter, badbrygga, beachvolleyplan och idrottshall. Skolan gränsar till en 18-håls golfbana där det vintertid finns fina preparerade skidspår. Nära och med goda kommunikationer till Alingsås och Göteborg men ändå avskilt med vacker natur inpå knuten.

Skolan tar emot ca 170 deltagare på skolan långa kurser fördelat på allmän kurs, grund- och gymnasienivå, med profilerna Polis, Beteendevetenskaplig och Estetisk. Särskilda kurser inom idrott/hälsa, media och kommunikation samt huvudmannens profil. Vi har en väl utbyggd samverkan med Arbetsförmedlingen och bedriver Studiemotiverande Folkhögskolekurser SMF, hos oss benämnt Steget In, och Etableringskursen, ”Språksteget”. Vi ger också en kurs för seniorer inne i Alingsås, Vidgade Vyer med ca 120 deltagare.

http://www.hjalmared.se/

Målgrupp
Inom ramen för folkhögskolespåret har Hjälmared möjlighet att ta emot ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna 18-20 år.

Studier på folkhögskola kombinerat med boende på internatet är en insats för ungdomar över 18 år som ett utslussningsalternativ från ett kommunalt eller privat HVB-boende. Kommunerna har möjlighet att stödja ensamkommande ungdomars boende och omvårdnad upp till 21 års ålder.

Studier
Vi erbjuder studier på grundskole- och/eller gymnasienivå inom ramen för vår allmänna kurs under 1-3 år med ämnesstudier i kärnämnen samt möjlighet att ta del av profiler. Studierna kommer att vara individanpassade och sker i en pedagogisk miljö med variation och flerdimensionellt bedömningssätt. Ett samlat studieomdöme ges på en sjugradig skala utifrån bland annat kunskap, färdighet, utveckling ambition och social förmåga. Högskola och Universitet har en särskild antagningskvot för sökande från folkhögskola.

Extra stöd ges främst i svenska, engelska och matematik. Studierna i dessa ämnen är också nivågrupperade för att bäst möta individens behov av kunskapsutveckling. All undervisning på allmän kurs sker på svenska, så den aktuelle deltagaren behöver ha tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studier på grund- eller gymnasienivå.

Vi erbjuder specialpedagogiskt och kurativt stöd på skolan samt har tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Internatet
På vårt internat finns det plats för ca 70 boende. Boendet på folkhögskolan är tryggt och socialt utvecklande. Tillgång ges till enkel- eller dubbelrum med egen wc/dusch. Gemensamma utrymmen som kök, tvättstuga och uppehållsrum finns i respektive boendehus. Idrottshall, biljardrum, pingisrum, TV-rum och många ytor för utomhusaktivitet främjar samvaro och integration på internatet. Hela skolområdet omfattas av ett öppet WiFi. Frukost, förmiddagsfika, lunch och kvällmat ingår måndag till torsdag. Fredagar serveras frukost, förmiddagsfika och lunch. Lördagar ingår en kvällssupé med gemenskap för samtliga internatboende. Övriga tider samt under lov får ungdomarna laga sin egen mat efter behov. Regler och rutiner finns för exempelvis städning och diskning för alla boende på internatet. Hela skolområdet skall vara alkohol- och drogfritt. Folkhögskolespårets deltagare integreras bland övriga deltagare på internatet. På skolområdet bor också anställda och andra hyresgäster.

Personal
Folkhögskolan kommer ha en resursperson med uppgift att arbeta med ungdomarna och stödja deras nätverksbyggande och socialiseringsprocess. I uppgifterna ingår att stödja ungdomen i att hitta sina vardagsrutiner relaterat till studier och fritid.

Fritid och mentorskap
Ungdomarna ges möjlighet att ta del av det rika utbudet av skolövergripande gemensamhetsskapande moment som finns i de olika utbildningarna. En idrottshall med gym och aktiviteter under läsåret. Omgivningarna med fantastiska möjligheter till att nyttja skog, mark och sjö för kanotning eller fiske. På skolan ordnas kontinuerligt café, festkvällar, Öppen Scen och andra aktiviteter för att främja samvaro och integration på internatet.

Med buss är det 10 minuter till Alingsås centrum stadskärna. Med pendeltåget tar det ca 45 minuter till Göteborgs central.

Resurspersonen stödjer också ungdomen med fritidsaktiviteter, andra sociala aktiviteter, läkarbesök och myndighetskontakter utanför skolan. Individanpassningen viktig för att möta det personliga intresset.

Nätverk och etablering
Hjälmared har ett brett nätverk och stor samverkan med föreningsliv i Alingsås med omnejd.

Avtal
Hjälmared folkhögskola kan erbjuda upp till 8 platser. En förutsättning för verksamhetens start är att avtal mellan folkhögskolan och placerande kommuner skrivits.

Kursstart
Augusti. Vid önskemål om annan tid görs särskild överenskommelse. Vi önskar besked från avtalsskrivande kommun senast en månad före kursstart.

Kostnad
Kontakta rektorn för information. Då ingår studier, hyra, kost enligt beskrivning ovan, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan Hjälmared folkhögskola och respektive kommun

Kontaktperson
Mikael Lindgren
Rektor
mikael.lindgren@hjalmared.se
0322 64 40 00

http://www.hjalmared.se/

           

På Nordiska folkhögskolan finns en studiemiljö som båda är bekräftande och utmanande, där man kan vara sig själv och samtidigt utveckla nya förmågor. Här kan man odla egna intressen och samtidigt stimuleras att bli aktiv i samhällsfrågor. Som samnordisk skola är vi del i en gränslös rörelse för bildning, mänskliga möten och kulturell öppenhet.

Vi profilerar oss i Folkhögskolespåret mot att ge möjligheter för de som har relativt god studiebakgrund att studera på våra profilkurser, eller komplettera sina behörigheter för vidare studier på högskolenivå.

Nordiska folkhögskolan ligger i vackra omgivningar i Kungälv, och ändå bara 20 minuter från centrala Göteborg. Skolan ägs och drivs av en ideell förening och startade 1947 som en gemensam nordisk mötesplats för fred, syskonskap och öppenhet för varandras olika kulturer.

Läs mer om Nordiska folkhögskolan på skolans hemsida: http://nordiska.fhsk.se/

Studier
Nordiska folkhögskolan erbjuder studier på grund- och gymnasienivå eller våra profilkurser med boende och stöd till ensamkommande ungdomar.

Vi erbjuder nivåanpassad studiegång på grund- och gymnasienivå tillsammans med deltagarna på Allmän kurs. Deltagarna kommer att ha tillgång till svenska 2- lärare och möjlighet till extra stöd genom stödperson. Stort fokus ligger på svenska, matematik och engelska. Beroende på förkunskaper kan också studier på våra profilkurser journalistik, skrivande, foto, teater eller musik bli aktuellt.

Tillgång till kurativt stöd vid behov samt studie- och yrkesvägledning finns på skolan. Alla som arbetar på skolan har lång erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande.

Boende
Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande. Tillgång ges till eget rum i internathus med 6-8 boende. Vissa utrymmen som kök, tvättstuga samt uppehållsrum med TV är gemensamma och delas med andra boende på internatet. Trådlöst internet finns i alla rum. Frukost, lunch och middag måndag till fredag ingår. Helger och lov får deltagarna laga sin egen mat. Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns för alla boende på internatet.

De ensamkommande ungdomarna bor integrerade bland övriga deltagare på internatet. Skolans pedagoger håller regelbunden kontakt med alla boende i internathusen genom vårt husvärdssystem.

För vem?
Målgruppen är ensamkommande ungdomar med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd (PUT och TUT) mellan 18 och 20 år. Ungdomarna ska vara på väg att slussas ut från kommunens boende och studerar på någon av våra kurser efter behov. De behöver vara klara med SFI nivå D eller motsvarande. Möjlighet till extra stöd i svenska finns. Gemensamma aktiviteter ordnas för att underlätta kontakter med andra boende på skolan, bland annat utflykter och filmkvällar.

Vad ingår?
I varje utbildningsplats ingår studier, hyra, kost, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan.

Avtal om utbildningsplats
Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan Nordiska folkhögskolan och respektive kommun. Studiebesök på skolan kan ordnas efter önskemål.

Omfattning
Vi kan erbjuda upp till 8 platser.  En förutsättning för verksamhetens start är att avtal mellan Nordiska folkhögskolan och placerande kommuner har skrivits.

Kursstart
Helst vid terminsstart.

Kostnad
Ca. 750 kr/dygn. Då ingår studier, hyra, kost, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan Nordiska folkhögskolan och respektive kommun.

Kontaktpersoner
Karin Langeland
Rektor
0303-20 62 21
karin.langeland@nordiska.fhsk.se

Robert Alsterlind
Kurator och vägledare
0303-206207 070-1973050
robert.alsterlind@nordiska.fhsk.se

Från VT 2018  erbjuder Vara folkhögskola Folkhögskolespåret. Vid frågor eller intresse kontakta gärna rektor Per-Åke Knutsson på 0512 – 57975.

Wendelsbergs folkhögskola startade 1908 och har därefter verkat i obruten följd. Wendelsbergs huvudman är IOGT-NTO och skolans grundläggande mål bygger på IOGT-NTO:s ideologi. I den ingår bland annat att skolan är en alkohol- och narkotikafri zon.

På vår allmänna kurs kan du läsa in ett komplett gymnasium och skaffa de behörigheter du behöver för att komma vidare till studier på högskola och universitet eller ta dig in på arbetsmarknaden. Vi erbjuder sex olika profiler på allmän linje. Samhället, Människan, Världen, Naturen, Kultur/Drama och Ledarskap (läs mer om detta på vår hemsida). På allmän kurs studerar ca 90 elever.

Skolans långa kurser i övrigt består av en tvåårig Teaterutbildning med två olika inriktningar. En taldramatisk kurs och en musikdramatisk kurs. Teaterlinjen har totalt 80 av skolans omkring 200 långkurselever.

Wendelsberg genomför också olika kortare kurser, både på skolan och ute i landet, ofta i samverkan med huvudmannen IOGT-NTO. Wendelsberg har också betygsrätt i SFI, Svenska för invandrare.

Alla som arbetar på skolan har erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande.

Målgrupp
Inom ramen för folkhögskolespåret har Wendelsberg möjlighet att ta emot ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna 18-20 år utifrån följande kriterier:

 • Egen drivkraft och vilja att pröva en ny studieform och miljö. • Redo att flytta från HVB-boende, men har ändå behov av social närvaro. • Intresse för folkhögskolans profil och upplägg. • Närhet mellan boende och skola är motiverat. • Flexibla lösningar, individuell studieanpassning och en förhoppningsvis kortare väg till arbete eller vidare studier. • Ambitionen är att ungdomens språkinlärning, utveckling och etablering kommer utvecklas under sina studier och boende på skolan.

Studier på folkhögskola och boende på internatet kan ses som en insats för ungdomar över 18 år som ett utslussningsalternativ från ett kommunalt eller privat HVB-boende. Kommunerna har möjlighet att stödja ensamkommande ungdomars boende och omvårdnad upp till 21 års ålder.

Studier
Studierna på allmän kurs är på gymnasienivå under 1 till 3 år, med ämnesstudier i kärnämnen samt möjlighet att ta del av profiler. Vi arbetar med varierande pedagogik och ett flertal olika bedömningssätt. Dialog och delaktighet formar studierna och studiegången kommer vara individanpassad. Ett samlat studieomdöme ges på en sjugradig skala utifrån bland annat kunskap, färdighet, utveckling, ambition och social förmåga. Högskolorna har en särskild antagningskvot för sökande från folkhögskola.

Extra stöd kan erbjudas i främst svenska, engelska och matematik. All undervisning på allmän kurs sker på svenska, så den aktuelle deltagaren behöver ha tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studier på gymnasienivå. Skolan har en egen kurator och specialpedagogiskt stöd finns på skolan. Vi har även tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Internatet
På vårt internat finns plats för ett 90-tal boende. Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande. Tillgång ges till eget rum, medan vissa utrymmen som kök, tvättstuga samt uppehållsrum med TV är gemensamma och delas med andra boende på internatet. Trådlöst internet finns i alla rum. Frukost, lunch och kvällsmat ingår måndag till fredag. Under helger och lov får ungdomarna laga sin egen mat. Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns för alla boende på internatet. Skolans internatföreståndare har regelbundna möten för att stödja deltagarna i deras boende. De ensamkommande ungdomarna bor integrerade bland övriga deltagare på internatet.

Personal
Folkhögskolan kommer ha en resursperson med uppgift att arbeta med ungdomarna och stödja deras nätverksbyggande och socialiseringsprocess. I uppgifterna ingår att stödja ungdomen i att hitta sina vardagsrutiner, som exempelvis kan innebära att komma upp på morgonen, passa tider, läx- och skolstöd i t ex, svenska, matematik och engelska. Resurspersonen hjälper och stödjer ungdomen i dennes besök hos t ex läkare, tandläkare, psykolog eller andra myndighetskontakter.

Fritid och mentorskap
Ungdomarna ges möjlighet att ta del av det rika utbudet av skolövergripande gemensamhetsskapande aktiviteter som till exempel fritidsaktiviteter, temadagar, konserter, teaterföreställningar, turneringar, cafékvällar, fester, trivselkvällar mm. Ungdomarnas sociala utveckling och språkträning främjas förhoppningsvis av dessa aktiviteter.

Mentorskap och gemensamma projekt för och med de ensamkommande ungdomarna sker som naturliga moment i de olika utbildningarna. Skolan har ett eget bibliotek samt en egen gymnastiksal med möjlighet till olika former av rekreation; t ex bordtennis, badminton, innebandy, volleyboll mm. Skolan ligger mitt i Wendelsbergsparken med löparslingor och promenadstråk alldeles in på knuten.

Wendelsberg ligger nära Mölnlycke centrum. Med tio minuters promenad nås bussen som tar 20 minuter in till Göteborgs centrum.

Resurspersonen stödjer också ungdomen med fritidsaktiviteter utanför skolan. Här blir det viktigt att individanpassa aktiviteterna utanför skolan och utgå från personliga intressen.

Nätverk och etablering
Wendelsberg har ett brett nätverk inom föreningslivet, både i Mölnlycke men även i Göteborg. Vi har tidigare drivit en fritidsledarutbildning och har sedan många år arbetar med att utbilda ledare inom den civila sektorn, främst med inriktning på barn och unga. Vanan av att arbeta med ungdomar är bland personalen mycket stor.

Antal
Wendelsbergs folkhögskola erbjuder ett begränsat antal plaster inom ramen för Folkhögskolespåret. Bäst för deltagaren är att starta i samband med att höstterminen startar. Möjligheten finns också att endast påbörja studier för att i ett senare skede flytta in på internatet, under förutsättning att där finns lediga rum. I mån av plats kan vi ta emot deltagare senare under hösten men inte under vårterminen.

Kostnad och kursstart
Prisexempel: år 1: 1000/dygn, år 2: 700/dygn, år 3: 500 kr/dygn. I övrigt enligt överenskommelse.

Kursstart är beräknad till augusti (kursstart kan i vissa fall ske under terminen men då kan inte boendeplats i internatet garanteras).

Läs mer om skolan: www.wendelsberg.se

Kontaktpersoner

Sören Eriksson
Rektor
Telefon: 0733 – 144 924
soren.eriksson@wendelsberg.se

Ela Witermark
Kurator
Telefon: 070-737 19 16
ela.witermark@wendelsberg.se