Aktuellt

Stensunds folkhögskola planerar för start av ett Folkhögskolespår. Folkhögskolan har kontakter med Trosa och Nyköpings kommuner.

För information om skolan och mottagande kontakta Mia Rolandsdotter.

mia.rolandsdotter@stensund.se

0738/320045

Kontakt

Ingvor Ekinge

Integrationssamordnare

invor.ekinge@lansstyrelsen.se

010/2234359