Aktuellt

Projektet Folkhögskolespåret är avslutat men modellen lever kvar. Kontakta folkhögskolorna direkt vid frågor.

Örebro läns parter har träffats vid två tillfällen 2015, 29 maj och 9 oktober. Länsstyrelsen har varit sammankallande och Tobias från Folkhögskolespåret har informerat om modell och tillvägagångssätt. På träffarna har länets samtliga folkhögskolor (Fellingsbro, Örebro, Kävesta, Karlskoga och Hällefors) liksom majoriteten av kommunerna deltagit.

En spridningskonferens med länets folkhögskolor skedde 21 april 2016.

fellingsbro

Skolan drivs av Region Örebro län och profilen är tillgänglighet och individuellt stöd där vi har mångårig erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättningar.

http://www.fellingsbro.fhsk.se/

Målgrupp
Målgruppen för folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar mellan 18-21 år, med uppehållstillstånd.

Ansökan och antagning
Innan studierna påbörjas så erbjuder vi studiebesök och eventuellt prova-på-vecka för att intresserade personer ska få möjlighet att ta del av verksamheten och upplägget. Inför en start av studierna så görs intervju och kartläggning, allt för att vi ska kunna erbjuda ett bra upplägg med goda möjligheter för de studerande att lyckas med sina studier.

Innehåll
Studierna börjar med en introduktion på skolan med fokus på ett socialt perspektiv där trygghet och gruppkänsla är grunden parallellt med kartläggning av tidigare erfarenheter, individuella behov och mål med studierna.
Studier på folkhögskolan innebär lektioner i de vanliga ämnena så som svenska, engelska, samhällskunskap, matematik med mera, tillsammans med bland annat kulturaktiviteter och studiebesök. Personligt växande är en viktig del av innehållet.
Som studerande påbörjar man oftast studier på skolans allmänna kurs där särskilt fokus ligger på svenska i tal, skrift och vid behov, teckenspråk.

Studier på allmän kurs kan leda till behörigheter på grundskole- och gymnasienivå.

– Studierna är individanpassade men genomförs till största del i grupp.
– Vi tillhandahåller förstärkt stöd i svenskundervisning
– På skolan finns undervisning och kompetens i svenskt teckenspråk
– Folkhögskolan erbjuder ett helhetsperspektiv med studier, boende och fritid

Boende
Fellingsbro folkhögskola erbjuder i nuläget fyra platser. I varje plats ingår studier, boende, mat (frukost/lunch/middag), aktiviteter och insatser enligt ovan beskrivning. På skolan finns personal dygnet runt måndag till fredag. Under helger och lov finns personal tillgänglig efter behov. Internatboendet är integrerat bland övriga deltagare.
Avtal tecknas separat för varje deltagare mellan folkhögskolan och respektive kommun.

För kontakt och mer information
Mattias Ekström
Telefon: +46 704071996

mattias.ekstrom@folkbildning.net
halleforsfolkhogskola.jpg

Hällefors folkhögskola är en rörelsefolkhögskola och naturen, olika motionsanläggningar och flera skulpturparker är det som utmärker skolans läge. Kunskap och studier innebär för oss på Hällefors folkhögskola utveckling genom teori, praktik och mångkulturella möten, där du får möjlighet till kreativt skapande. Vi utgår från dig för att du ska få egna erfarenheter och upplevelser.

Målgrupp
Målgruppen för Folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar mellan 18-20 år.

Ansökan och antagning
Vi erbjuder dig som söker att göra studiebesök på skolan och eventuellt prova-på-dagar för att du ska få möjlighet att ta del av vår verksamhet och hur skoldagen är upplagd. Du kommer att få träffa personal på skolan och höra om vårt upplägg så att du ska få möjlighet att på bästa sätt lyckas med dina studier. Din tidigare erfarenhet tillsammans med dina mål kommer att ligga som grund för hur vi på bästa sätt kan göra din tid hos oss värdefull för dig.

Antagning sker löpande.

Innehåll
Du kommer att börja studera antingen i vår Etableringskurs, Grundskolekurs eller Gymnasiekurs, beroende på hur långt du kommit med din svenskundervisning. Studierna kommer att innefatta lektioner i gymnasiegemensamma ämnen såsom svenska, engelska, samhällskunskap, historia, matematik m.m. Det kommer också ingå kulturaktiviteter och studiebesök. Fokus kommer att ligga på svenska språket. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka dina egna studier.

Studier på Allmän kurs kan leda till behörigheter på grundskole- och gymnasienivå.

Boende
Hällefors folkhögskola erbjuder 4-5 platser. I varje plats ingår studier, boende och aktiviteter. Skolan erbjuder inte matservering. Under helger och lov finns begränsade personalresurser.

Avtal tecknas separat för varje deltagare mellan folkhögskolan och respektive kommun.

För kontakt och information:
Susanna Stark
rektor
tel. 0591-643 90

dsd

Ta chansen att studera på vår folkhögskola!

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Folkhögskolan börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi erbjuder dig studier, boende och fritidsaktiviteter.

Läs mer om vår folkhögskola på www.karlskogafolkhogskola.se

Målgrupp
Målgruppen för folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar mellan 18-20 med uppehållstillstånd

Ansökan och antagning
Innan studierna påbörjas erbjuder vi studiebesök och eventuellt en prova-på-vecka för att intresserade ungdomar ska få möjlighet att lära känna skolan. Inför en start av studier på folkhögskola görs en intervju och en kartläggning av tidigare studier för att vi ska kunna erbjuda ett anpassat studieinnehåll som ger goda möjligheter för de studerande att lyckas med sina studier

Studieinnehåll
Studierna börjar med en introduktion på skolan för att skapa trygghet och gruppkänsla parallellt med kartläggning av tidigare erfarenheter, individuella behov och mål med studierna.

Allmän kurs på folkhögskola innebär studier på motsvarande gymnasie- eller grundnivå i ämnen så som svenska som andra språk, engelska, samhällskunskap, matematik med mera tillsammans med kulturaktiviteter och studiebesök. Studierna är individanpassade men genomförs till största delen i grupp. Skolan kan ge förstärkt stöd i svenskundervisning. Personlig utveckling och växande är ett av folkhögskolans viktigaste mål. Studier på allmän kurs kan leda till behörigheter på grundskole- och gymnasienivå.

Boende
Karlskoga folkhögskola erbjuder fyra platser. I varje plats ingår studier, boende, mat, aktiviteter och insatser enligt denna beskrivning. På skolan finns personal måndag till fredag. Under helger och lov finns personal tillgänglig efter behov. Internatboendet är integrerat med övriga studerande på folkhögskolan. Studerande som bor på internatet har tillgång till skolans alla lokaler som ateljé, musikstudio, idrottshall på kvällar och helger.

Avtal
Avtal tecknas separat för varje deltagare mellan folkhögskolan och respektive kommun.

För kontakt och information
Elaine Lindblom
Rektor
Tel 0586 – 646 01, 070-6346585

elaine.lindblom@folkbildning.net