Aktuellt

Har ni ensamkommande unga 18-20 år med TUT/PUT som behöver utbildningsalternativ, kontakta folkhögskolorna.

Aktuella folkhögskolor i länet är Ölands folkhögskola och Vimmerby folkhögskola.

Vimmerby folkhögskola är en skola med hälsoprofil som ligger i Vimmerby tätort. Vimmerby ligger i vackra omgivningar med goda möjligheter till friluftsliv och fysiska aktiviteter.

På Vimmerby Folkhögskola erbjuder vi att från och med höstterminen 2016 plats för 5 ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd som fyllt 18 år.

Kursen genomförs i folkhögskoleanda med den värdegrund som gäller för Vimmerby folkhögskola och genomförs i de lokaler där all annan kursverksamhet finns.

Studier kan erbjudas på grundskolenivå och på gymnasienivå och inleds med en introduktionsperiod där kunskapsnivå och målsättning dokumenteras. Därefter kommer deltagaren att studera på den nivå som framkommit under introduktionen. Vi har kontinuerligt intag till kursen.

Vi erbjuder boende på vårt internat, till den som behöver, tillammans med våra övriga internatelever. Vi kommer att ha personal som har begränsad tillsyn/aktiviteter under veckan. Boendet löper helårsvis.

Administration och kontakter
Det kommer att finnas en kursföreståndare som har det administrativa ansvaret. Kursföreståndaren ansvarar för att hålla kontakterna med handläggare. Det som vi ser är viktigt är att det finns endast en handläggare per kommun som tillsammans med kursföreståndaren utgör kontaktytan mellan kommunen och skolan.

Kontaktpersoner
Håkan Faxberg
hakan.faxberg@folkbildning.net
tel: 0705816827 el. 0492 14300

Konstens_hus_at_Ölands_folkhögskola

Ölands folkhögskola ligger i Ölands Skogsby ca 20 km från Kalmar. Skolan har en Allmän kurs med fyra inriktningar och åtta profilkurser med estetiska inriktningar.

På Ölands folkhögskola erbjuder vi sedan höstterminen 2016 plats för 5 ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år. Kursen genomförs i folkhögskoleanda med den värdegrund som gäller för Ölands folkhögskola och genomförs i de lokaler där all annan kursverksamhet finns. Studier kan erbjudas på gymnasienivå och vi planerar för en kurs på grundskolenivå.

Kursen inleds med en introduktionsperiod där kunskapsnivå och målsättning dokumenteras. Därefter kommer deltagaren att studera tillsammans med andra deltagare på Allmän kurs. De allmänna kursernas inriktningar är Bild-, Film-, Hälsa- och Praktisk inriktning. Deltagarna studerar gymnasieämnen måndag – onsdag och inriktningsämnet torsdag – fredag.

Vi erbjuder boende på vårt internat tillsammans med våra övriga internatelever. Vi kommer att ha personal som stöttar i vardagslivet i fritidsaktiviteter och hjälper till med myndighetskontakter. Boendet löper helårsvis. Vi har fem platser reserverade för folkhögskolespåret vid läsårets start. Under läsåret har vi intag till kursen i mån av plats på boendet.

Administration och kontakter

Det kommer att finnas en kursföreståndare som har det administrativa ansvaret. Kursföreståndaren ansvarar för att hålla kontakterna med handläggare.

Kontaktperson

Åke Holm
ake.holm.oland@folkbildning.net
0485 564 405

Mats Brate
mats.brate@folkbildning.net
0485 564 440