Aktuellt

Under hösten 2016 arrangerades informationsmöten om Folkhögskolespåret för socialsekreterare och HVB-personal vid två tillfällen.

En spridningskonferens för Folkhögskolespåret i Jönköpings län skedde 9 mars 2016 på Värnamo folkhögskola.

mull

Mullsjö folkhögskola startade 1949 och har funnits i Mullsjö sedan 1950 och
bygger med sin förening av tradition och förnyelse på de idéer och
värderingar som är kärnan i svensk folkbildningstradition. Mullsjö
folkhögskola har Svenska Alliansmissionen, Svenska Alliansmissionens
Ungdom och Mullsjö folkhögskolas kamratförbund som sina huvudmän och
grundare. Det innebär att skolan har en kristen grundsyn, men hälsar alla
oavsett livsåskådning välkomna som deltagare i skolans kurser.

I vårt kursutbud finns allmänna linjer på grundskole- och gymnasienivå där
det finns möjlighet att läsa in behörigheter för vidare studier på bl a högskola
och universitet. På den allmänna linjen kan man förutom kärnämnen studera
någon av inriktningarna; baskurs med hantverk, internationell, personlig
assistent eller IT/webbdesign. På Kungsporten i Huskvarna läser ett 20-tal
invandrare svenska och personlig assistentprofil.

I december 2015 ansökte Mullsjö folkhögskola om betygsrätt för Svenska för
invandrare, sfi, hos Skolverket. Alla som arbetar på skolan har lång erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande.

På internatet finns plats för c:a 70 boende. För idrott och motion finns det en
gymnastiksal, styrketräningslokal och bastu.

Målgrupp
En tänkbar målgrupp för deltagare i Folkhögskolespåret är ensamkommande
ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna 18-2o år.
Folkhögskolan kan vara ett alternativ för en ungdom utifrån följande kriterier:

Studier
Vi erbjuder studier på grundskole- och/eller gymnasienivå som ges på allmän
kurs under 1 till 3 år, med ämnesstudier i kärnämnen och fyra olika
inriktningsprofiler. Nivåanpassningen sker i svenska och engelska.
Matematikundervisningen är helt individuellt anpassad.

Vi ser studier vid den allmänna linjen som ett huvudalternativ för de
ensamkommande ungdomarna. Detta för att de skall få en grundläggande
behörighet för vidare studier.

Då vi är flexibla kan det dock vid behov, erbjudas studier vid några av våra
estetiska utbildningar på deltid eller ev. heltid.

Kurator (samtalsstöd) och studie- och yrkesvägledare finns på skolan.

Internatet
Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande.
Tillgång ges till eget rum i uppgångar om åtta rum. Varje uppgång har två
toaletter, två duschar och ett gemensamt pentry med uppehållsrum.
Tvättstuga, kök och TV-rum finns i separat byggnad. Trådlöst internet finns
i alla rum.

Frukost, lunch, kvällsmat och fika ingår. Fredag kväll till söndag kväll, och
enstaka lovdagar, kan det ibland innebära att ungdomarna får laga sin egen
mat eller få matlådor. Det gäller de gånger det inte förekommer någon övrig
kursverksamhet på skolan.

Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns för alla
uppgångar på internatet. Även deltagare på ”Folkhögskolespåret” förväntas
göra sin del av ex städningen. De ensamkommande ungdomarna bor
integrerade och utspridda bland övriga deltagare och inte tillsammans i en
egen uppgång.

Personal
Resurspersoner kommer att finnas på skolan för ungdomarnas sociala stöd
och tillsyn. Personalen finns till för dessa ungdomar, men också för övriga
boende på internatet.

Fritid och mentorskap
Olika aktiviteter arrangeras på folkhögskolan under läsåret. Det är
idrottsaktiviteter i gym, gymnastiksal eller utomhus, elevkvällar och
intressegrupper som deltagarna på Mullsjö folkhögskola själva kommer
överens om. De kan därför se olika ut från år till år, eller från termin till
termin. Skolan har ett eget bibliotek och deltidsanställd bibliotekarie, med
invandrarbakgrund.

Mentorskap och gemensamma projekt för och med de ensamkommande
ungdomarna sker som naturliga moment i de olika utbildningarna.

Nätverk och etablering
Kontakter med förenings- och näringslivet är något som Mullsjö folkhögskola
gärna arbetar med och vill hjälpa till med. Insatsen på folkhögskolan skall
präglas av en långsiktighet gällande ungdomars etablering i samhället och på
arbetsmarknaden.

Avtal
En förutsättning för verksamhetens start är att avtal mellan folkhögskolan och placerande
kommuner har skrivits. Möjligheten finns också att endast påbörja studier för
att i ett senare skede flytta in på internatet, under förutsättning att där då finns
lediga rum.

Kostnad och kursstart
750 kr/dygn och plats.

Enskilda avtal om platser kan tecknas mellan placerande kommun och
folkhögskolan.

Kursstart i augusti.

Kontaktperson
Tell-Inge Leandersson, rektor
Tel arb: 0392-374 17
Tel mob: 073-374 17 10
tell-inge@folkbildning.net

Om SVF
Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF) ligger i Jönköping, cirka 10 minuters bussresa från centrum. SVF har omkring 300 studerande, av dessa bor ungefär 130 på skolans internat. De utbildningslinjer som finns på SVF är Allmän linje, Bibellinje, Collegelinje, linjen för Grafisk form & Kommunikation, Journalistlinje och Musiklinje.

På skolan finns förutom salar för undervisning också ett bibliotek och en idrottshall med ett mindre gym. I närheten av SVF ligger Stadsparken och det finns flera motionsspår i skolans närområde.

Värdegrund
SVF vilar på kristen värdegrund och ser därmed alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, funktionsnivå, kön eller sexuell läggning.

Målgrupp: ensamkommande ungdomar
Målgruppen för folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar i åldern 18-21 år som har uppehållstillstånd. Ungdomarna ska vara på väg att slussas ut från kommunens boende. De bör vara klara med SFI nivå D eller motsvarande.

Före studiestart
Innan studierna börjar, är det bra att göra ett studiebesök på SVF för att se folkhögskolemiljön och kanske delta i någon lektion. Datum för studiebesöket görs upp individuellt för varje sökande.

Studier på Allmän kurs
Studierna individanpassas och bedrivs på grundskole- och/eller gymnasienivå. Förstärkt stöd i svenska och engelska finns liksom möjligheter till läxhjälp. Målet med studierna är grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller för högskola, men personligt växande är också en väsentlig del av utbildningen.

Boende på SVF
Skolans internat har rum med egen dusch och toalett och på samtliga internat finns tillgång till kök och tvättstuga. Internatboendet inkluderar måltider från måndag frukost till fredag lunch (frukost – förmiddagsfika – lunch – lagad kvällsmat). Skolans kök kan vid behov erbjuda specialkost. Helger och vissa lovperioder lagar de studerande på folkhögskolespåret tillsammans sina måltider.

Boendet sker på samma villkor som övriga studerande. Gemensamma aktiviteter ordnas för att underlätta kontakter med andra boende på skolans internat. Under helger och lov finns personal tillgänglig efter behov.

Antal platser, kostnad m m
SVF erbjuder fem-sju platser för ensamkommande ungdomar med start i augusti varje år. Avtal tecknas separat för varje deltagare mellan folkhögskolan och Jönköpings kommun, samtal pågår om kostnad.

Kontakt
Anders Georgsson
Skolchef
Södra Vätterbygdens folkhögskolaanders.georgsson@svf.fhsk.se
Tel 036-30 69 05

cr_contentassets_c1b8ac836fc4452d935a99b2aa163ede_20100928143344_jpg_580_184.jpg

Värnamo folkhögskola har funnits sedan 1876 och är en av Sveriges äldsta folkhögskolor. Skolans huvudman är Region Jönköpings Län. Med regionen bakom oss har vi en stabil och trygg framtid.

På vår skola finns det sex olika utbildningar. Utbildningarna är: Allmän kurs, Baskurs, Behandlingspedagogutbildningen, Fritidsledarutbildningen, Textilakademin och Etableringskurs för nyanlända. Vår skolas motto Leda, Skapa och Stödja återspeglas i utbildningsutbudet. Vår skola jobbar aktivt med en friskvårdsprofil. Vår skola har en modern gymnastikhall med ett välutrustat gym för styrkepass.

Vår skola har beviljats betygsrätt för Svenska för invandrare, sfi, hos Skolverket.Skolans personal är erfarna vuxenpedagoger. Flertalet har jobbat under lång tid med folkbildning.

Skolan har närmare 60 platser på sitt internat. Byggnaderna är moderna och välutrustade.

Värnamo folkhögskola har ett internationellt engagemang. För närvarande bygger vi upp ett samarbete med en skola i Kakoma i Zambia. Denna skola bedriver ett aktivt arbete med landsbygds-utveckling i västra Zambia. Vi tar dessutom regelbundet emot volontärer från organisationen Peaceworks.

Målgrupp
En tänkbar målgrupp för deltagare i Folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna 18-20 år.

Studier
Vi erbjuder studier på grundskole- och/eller gymnasienivå som ges på allmän kurs under 1 till 3 år, med ämnesstudier i kärnämnen och fem olika profiler: Idrott, Barn- och Ungdom, Konst och Form, Personlig Assistent och Miljö, Teknik och Samhälle.

Nivåanpassningen sker i svenska och engelska. Matematikundervisningen ger möjlighet till individuell studietakt. Vår skola har satsat på studiestöd i form av resurspedagog och kurator.

Vi ser studier vid den allmänna linjen som ett huvudalternativ för de ensamkommande ungdomarna. Detta för att de skall få en grundläggande behörighet för vidare studier.

Internatet
Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande. De boende har egna rum, men det finns möjlighet att dela ett par större rum. Rummen är utrustade med egen toalett och dusch. Varje våningsplan i boendet har gemensamma kök och uppehållsrum. Det finns en tvättstuga i såväl Bokullen, som Engsbo, vilka är namnen på de två fastigheterna. Såväl trådlös, som trådbunden internet finns.

Frukost, lunch, kvällsmat och fika ingår från måndag morgon till fredag kväll. Helger och till söndag och på lovdagar får ungdomarna själva ansvara för sin mathållning eller så får särskild överenskommelse göras. Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns.

Personal
Resurspersoner kommer att finnas på skolan för ungdomarnas sociala stöd och tillsyn. Personalen finns till för dessa ungdomar, men också för övriga boende på internatet. Detta är utifrån ett normaliseringsperspektiv.

Vägledning och kontaktskapande på och utanför folkhögskolan ingår i personalens helhetsuppdrag, liksom samordning mellan boende, skola, fritid och övriga etableringsinsatser. Då formen ska ses som ”utslussningsboende” kommer inte personal att finnas på plats dygnet runt, utan som anpassat stöd. Därutöver finns personal tillgänglig via jourtelefon.

En samordnare har det övergripande ansvaret för insatsens alla delar. Samordnaren sköter kontakten med kommunens socialsekreterare samt stöttar resurspersonerna, pedagogerna och administrativ personal. Personalen kommer att erbjudas särskild handledning och kompetensutveckling i förekommande fall.

Fritid och mentorskap
Olika aktiviteter arrangeras på folkhögskolan under läsåret. Det är idrottsaktiviteter i gym, gymnastiksal eller utomhus och intressegrupper som deltagarna på Värnamo folkhögskola själva kommer överens om. De kan därför se olika ut från år till år, eller från termin till termin. Skolan har ett eget bibliotek och deltidsanställd bibliotekarie.

Mentorskap och gemensamma projekt för och med de ensamkommande ungdomarna sker som naturliga moment i de olika utbildningarna.

Nätverk och etablering
Kontakter med förenings- och näringslivet är något som Värnamo folkhögskola gärna arbetar med och vill hjälpa till med. Insatsen på folkhögskolan skall präglas av en långsiktighet gällande ungdomars etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Antal
Vi kan erbjuda upp till 10 platser. En förutsättning för verksamhetens start är att avtal mellan folkhögskolan och placerande kommuner har skrivits. Möjligheten finns också att endast påbörja studier för att i ett senare skede flytta in på internatet, under förutsättning att där då finns lediga rum.

Kostnad och kursstart
750 kr/dygn och plats.

Enskilda avtal om platser kan tecknas mellan placerande kommun och
folkhögskolan.

Kursstart är augusti.

Kontaktperson
Erik Engsbråten, rektor
Tel arb: 0370-37 90 14, Tel mob: 0705-349014erik.engsbraten@Folkbildning.net

http://rjl.se/varnamofolkhogskola

ImageGen.ashx

Ädelfors folkhögskola är ett folkbildnings- konferens- och kulturcentrum för alla. Skolan startade år 1957 och drivs av Arbetarrörelsen i södra Sverige. Ädelfors folkhögskola är belägen cirka 8 kilometer öster om Vetlanda i samhället Holsbybrunn. Det finns goda bussförbindelser till tätorten Vetlanda som ligger centralt beläget mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Ädelfors är en av landets större folkhögskolor med ca 300 deltagare. Skolans profil sedan drygt 25 år tillgänglighet med en inkluderande lärarmiljö. Samtliga våra kurser och utbildningar är öppna för deltagare med funktionsnedsättning. Vi har drygt 60 års erfarenhet av att stärka människors position på arbetsmarknaden genom individanpassad vuxenutbildning.

Målgrupp
Ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd.

Antal platser
Terminen börjar i augusti och det finns plats för 4 – 8 deltagare, vid färre än fyra sökande ta kontakt med skolan för en diskussion.

Kurser, utbildningar och inriktningar vi erbjuder
Folkhögskola är en skolform som utgår från deltagarens behov av kunskap och personlig utveckling och stora möjligheter finns till individuell anpassning. Ädelfors har allmänna kurser på grund- eller gymnasienivå där deltagaren kan välja en inriktning och bli behörig för högskola eller yrkeshögskola. Dessutom finns yrkesförberedande utbildningar: Fritidsledare, Friskvårdspedagog och Dataspelsutveckling.

Förkunskaper hos deltagarna
Tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studier på grund eller gymnasienivå

Boendeformer, mat och personalresurser
Skolans internat har ca 100 rum. Ett rum är på ca 23 kvm och har dusch och toalett. Rummen är möblerade med enkelsäng, nattduksbord, fåtölj och skrivbord. Vi har 29 lägenheter med olika grader av anpassning. Alla lägenheter har kök, dusch, toalett, telefon, tv samt larmutrustning. Skolans restaurang serverar frukost, lunch och middag sju dagar i veckan. På skolan finns personal dygnet runt måndag till fredag.

Kursstart/löpande intag
Augusti, vid övriga tider ta kontakt med folkhögskolan för en diskussion.

Fritid och aktiviteter
Ädelfors folkhögskola erbjuder stora möjligheter till en aktiv fritid. Vi har motionsspår, elljusspår, gymlokaler, paintballbana, tennisbana och bastu. Här kan deltagarna spela bangolf, bordtennis, boule, volleyboll, biljard eller prova på luftgevärs- och bågskytte. Vi har dessutom ett trevligt nyrenoverat bibliotek med den senaste litteraturen. På skolan finns också ett elevcafé där man kan äta något gott, titta på tv eller bara umgås. Där finns även interaktiva spel att prova på. På kvällarna anordnas ofta speciella aktiviteter.

Lokal samverkan
Skolan har goda kontakter med det lokala föreningslivet, näringslivet och olika frivilligorganisationer.

Kostnad per person
750 kr/dygn inkluderat alla måltider, studier, hyra, aktiviteter och ev. insatser.

Kontaktpersoner
Ole Busse
rektor
Telefon: 0383-571 11.ole.busse@adelfors.nu

Carina Lindén – Rydén
bitr. rektor
Telefon: 0383-571 92.carina.linden-ryden@adelfors.nu