Aktuellt

Löftadalens folkhögskola besöktes av tidningen Syre i februari 2017. Läs artikeln här.

UR-programmet “Skolministeriet” spelade in ett reportage från Löftadalens folkhögskola mars 2017 där två av de ensamkommande intervjuades. Lyssna här.

Löftadalens folkhögskola har i dagsläget 5 ungdomar på Folkhögskolespåret och tar gärna emot fler ensamkommande.

Kontakta Kristina Wik för mer information: kristina.wik@regionhalland.se

Kontaktuppgifter länsstyrelsen

Guitta Atallah Hajj
Tel: 0102243255
guitta.atallah.hajj@lansstyrelsen.se

Mustafa Adnalic
Tel: 01012443371
mustafa.adnalic@lansstyrelsen.se

Löftadalens folkhögskola

Löftadalen folkhögskola erbjuder, studier på grundskole- och gymnasienivå med boende och stöd till ensamkommande ungdomar. Vi erbjuder nivåanpassad studiegång på grund- eller gymnasienivå tillsammans med eleverna på Allmän kurs. Eleverna kommer att ha tillgång till SFI lärare och möjlighet till extra stöd genom elevassistent. Stort fokus ligger på matematik, engelska och svenska.

Tack vare boende i internatform tillsammans med folkhögskolans övriga deltagare kan naturlig integration skapas, både i det sociala sammanhanget och i möjligheten att bygga nätverk. Vi erbjuder också ett utökat mentorskap, där extra stöd ges till viss del i boendet och på fritiden. Observera att skolan inte har någon egen jourverksamhet.

För vem?
Utbildningen vänder sig till ensamkommande ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT), mellan 18- 21 år. Eleverna ska också ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Studierna förutsätter att eleven bor på skolan.

Vad ingår?
I varje utbildningsplats ingår studier, hyra, kost (frukost, lunch och kvällsmat), stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan.

Avtal om utbildningsplats
Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och respektive kommun.

Omfattning
8 platser (året runt) med planerad start aug 2017.

Kostnad
1163 kr/dygn. Då ingår studier, hyra, kost, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och respektive kommun.

Kontakt
Kristina Wik
Telefon nr: 0730-47 24 06
kristina.wik@regionhalland.se