Aktuellt

Löftadalens folkhögskola besöktes av tidningen Syre i februari 2017. Läs artikeln här.

UR-programmet “Skolministeriet” spelade in ett reportage från Löftadalens folkhögskola mars 2017 där två av de ensamkommande intervjuades. Lyssna här.

Löftadalens folkhögskola kommer att fortsätta att ta emot ensamkommande ungdomar inom ramen för Folkhögskolespåret så länge intresset från kommunerna finns.

Kontakta Kristina Wik för mer information: kristina.wik@regionhalland.se

Löftadalens folkhögskola

Löftadalen folkhögskola erbjuder, studier på grundskole- och gymnasienivå med boende och stöd till ensamkommande ungdomar. Vi erbjuder nivåanpassad studiegång på grund- eller gymnasienivå tillsammans med eleverna på Allmän kurs. Eleverna kommer att ha tillgång till SFI lärare och möjlighet till extra stöd genom elevassistent. Stort fokus ligger på matematik, engelska och svenska.

Tack vare boende i internatform tillsammans med folkhögskolans övriga deltagare kan naturlig integration skapas, både i det sociala sammanhanget och i möjligheten att bygga nätverk. Vi erbjuder också ett utökat mentorskap, där extra stöd ges till viss del i boendet och på fritiden. Observera att skolan inte har någon egen jourverksamhet.

För vem?
Utbildningen vänder sig till ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd, mellan 18- 21 år. Eleverna ska också ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Studierna förutsätter att eleven bor på skolan.

Vad ingår?
I varje utbildningsplats ingår studier, hyra, kost (frukost, lunch och kvällsmat), stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan.

Avtal om utbildningsplats
Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och respektive kommun.

Kostnad
750 kr/dygn. Då ingår studier, hyra, kost, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och respektive kommun.

Kontakt
Kristina Wik
Telefon nr: 0730-47 24 06
kristina.wik@regionhalland.se