Regionalt och nationellt arbete

Folkhögskolespåret har varit ett nationellt projekt med regionala projekt i Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Gävleborg och Västerbottens län.

Projektet stöttade 50 folkhögskolor i landet och arbetade aktivt för att skapa de bästa förutsättningar för skolornas mottagande av ensamkommande ungdomar.

I varje regionalt projekt skedde arbetet också ut mot kommunerna efter följande modell:

  • Ett utbildningspaket togs fram där målgrupperna var personal på HVB, myndighet och skola i varje kommun
  • Möten/utbildningstillfällen hölls för respektive målgrupp eller slogs samman
  • Uppskattningsvis krävdes 1-2 halvdagar för utbildning i varje kommun
  • En kontaktperson fanns i varje kommun som stöd i att samordna och sammankalla
  • Metodmaterial fanns att tillgå för kommunala tjänstemän
  • Utbildningsinsatserna skedde i samverkan med en eller flera av projektets folkhögskolor, och kunde även förläggas på folkhögskola

Projektet stöttade även övriga län i landet som ville starta ett Folkhögskolespår. Länsstyrelserna i dessa län sammankallade till konferens-/utbildningsdagar för kommuner, folkhögskolor, region eller andra intressenter. Ett mål var att en arbetsgrupp som ansvarade för samordning och implementering skapas i respektive län för ett vidare arbete med Folkhögskolespåret.