Regionalt och nationellt arbete

Folkhögskolespåret växer och är nu ett nationellt projekt med regionala projekt i Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Gävleborg och Västerbottens län.

Projektet stöttar 50 folkhögskolor i landet och arbetar aktivt för att skapa de bästa förutsättningar för skolornas mottagande av ensamkommande ungdomar.

I varje regionalt projekt sker arbetet också ut mot kommuerna efter följande modell:

  • Ett utbildningspaket tas fram där målgrupperna är personal på HVB, myndighet och skola i varje kommun
  • Möten/utbildningstillfällen hålls för respektive målgrupp eller slås samman
  • Uppskattningsvis krävs 1-2 halvdagar för utbildning i varje kommun
  • En kontaktperson finns i varje kommun som stöd i att samordna och sammankalla
  • Metodmaterialet har prövats i ett antal kommuner redan, men kommer att vidareutvecklas i den nya projektperioden
  • Utbildningsinsatserna sker i samverkan med en eller flera av projektets folkhögskolor, och kan även förläggas på folkhögskola

Projektet stöttar även övriga län i landet som vill starta ett folkhögskolespår. Länsstyrelserna i dessa län sammankallar till konferens-/utbildningsdagar för kommuner, folkhögskolor, region eller andra intressenter. Ett mål är att en arbetsgrupp som ansvarar för samordning och implementering skapas i respektive län för ett vidare arbete med Folkhögskolespåret.