Vad behöver folkhögskolan tänka på?

Eslövs pedagogik

Eslövsmodellen

eslov logo

Terminen börjar med en kartläggning av förkunskaperna. Ungdomarna placeras i Grundkursen eller Allmän linje årskurs 1-3 utifrån förkunskaper i svenska och matematik.

Studiegången är individanpassad
Förstärkt svensk- och engelskundervisning
Tillgång till specialpedagogiska resurser
Schemalagd läxhjälp
Möjlighet till klassassistent finns
Folkhögskolan erbjuder studier förutsatt boende på skolan
Folkhögskolan erbjuder internatboende integrerat bland övriga deltagare.

Skolan har lärare som har sfi kompetens och också tillgång till specialpedagog vid behov.

Skolan har en boendestödjare som arbetar med ungdomarna. Uppgifterna kan vara allt från att se till att ungdomen kommer upp på morgonen till att ordna fritidsaktiviteter. Hen hjälper också till med extraträning i svenska och matte under dagen. Fritidsaktiviteter utanför skolan ordnas t ex simning, thaiboxning och gym. Besök hos läkare, tandläkare eller psykolog hjälper också boendesamordnaren till med. Det är viktigt att individanpassa aktiviteterna och göra det så personligt som möjligt.

Husmor på skolan har korridormöten och ungdomarna får råd om den egna matlagningen för middagsmålet. Skolan har också aktiviteter i Gula villan för alla på skolan. Det kan vara matlagning, göra julpynt eller kvällar bara för tjejer. Ungdomarna bor i olika korridorer för att öka integrationen med de övriga deltagarna på skolan.

Fritidsaktiviteter och mentorskap ges också genom skolans övriga linjer där deltagarna på dessa linjer till exempel ordnar fotbollsträning och läxläsning.

8 platser (året runt) med start augusti 2015 och löpande intag efter behov.

I varje plats ingår studier, hyra, mat (frukost/lunch), tillsyn, aktiviteter och insatser enligt ovan beskrivning. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och respektive kommun.