Vad är typiskt för en folkhögskola?

Folkhögskolans uppdrag

Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Mer om regeringens syften kan du hitta i Förordning om statsbidrag till folkbildningen (2015:2018).
Folkbildningsrådet är en ideell organisation som har statens uppdrag att fördela statsbidrag till folkhögskolorna.

Folkhögskola på fler språk