Kan kostnaden återsökas?

Trelleborgs kommun beviljade i juni 2014 insats på folkhögskola för ensamkommande ungdom över 18 år. Beslutet fattades som en öppenvårdsinsats innefattande vård och stöd på folkhögskola med hänvisning till socialtjänstlagen 4 kap 1 §. En ansökan om ersättning för den specifika insatsen (återsök) skickades därefter in till Migrationsverket.

Underlag för återsök till Migrationsverket

Migrationsverkets statsbidragsenhet har tittat särskilt på ärendet och beviljade i juni 2015 den prövade insatsen. Förutsättningar för ovanstående beviljande har varit (enligt Migrationsverket):

  1.  Kommunen har fattat ett vårdbeslut med hänvisning till socialtjänstlagen, vilket i grund inte överprövas
  2. Den faktiska dygnskostnaden anses rimlig utifrån insatsens omfattning av vård och boende
  3. Insatsen ska ges med god kvalitet enligt SoL 3 kap 3 §