Länsstyrelsen, Malmö (Kungsgatan 13) Onsdagen 11 sep kl. 13.00 – 16.00 (inkl. fikapaus)

Inbjudna till mötet är rektorer eller ledning på folkhögskolorna samt chefer och tjänstemän från kommunerna med ansvar för ensamkommande ungdomar. Sammankallande är Folkhögskolespåret tillsammans med Länsstyrelsen Skåne. Syftet med mötet är att initiera en dialog kring folkhögskola som möjlig väg för ensamkommande ungdomar.

 Dagordning:

1. Erfarenheter från Folkhögskolespårets första år (Lägesdragning)

  • HVB-lagstiftningen
  • Påverkan för flexiblare boendeformer
  • Folkhögskolan som ”utsluss” för ungdomar över 18 år
  • Pilotverksamhet

2. Dialog kring folkhögskola som alternativ för ensamkommande

  • Vilka behov finns hos kommunerna i dagsläget?
  • Vad har folkhögskolorna för resurser och möjligheter?
  • Vad krävs för att initiera en samverkan?

Välkommen!

Meddela tobias.hedkvist@trelleborg.se om du kan medverka!

Tel +46 (0) 708 817094

partners-lansstyrelsen

 

fhsp-logo-newsletter