Som ett första steg för Folkhögskolespårets vidare arbete till hösten bjuds kommuner och folkhögskolor i Skåne, Halland och Kalmar län in till följande mötestillfällen:

  • Länsstyrelsen i Halmstad, 3 sep kl. 13.00 – 16.30 (Hallands parter)
  • Länsstyrelsen i Malmö, 4 sep kl.09.00 – 11.30 (Skånes parter)
  • Högalids folkhögskola, 8 sep kl. 13.00 – 15.30 (Kalmar läns parter)

Mötena kommer att ta upp följande:

  • lägesrapport från Folkhögskolespåret
  • dialog om utvecklingen och läget i kommunerna
  • ramförslag om mottagande på folkhögskola
  • framtida träffar

Anmälan sker till:

Tobias Hedkvist
0708 – 81 70 94tobias.hedkvist@trelleborg.se