Värnamo folkhögskola

cr_contentassets_c1b8ac836fc4452d935a99b2aa163ede_20100928143344_jpg_580_184.jpg

Inledning
Värnamo folkhögskola har funnits sedan 1876 och är en av Sveriges äldsta folkhögskolor.
Skolans huvudman är Region Jönköpings Län. Med regionen bakom oss har vi en stabil och trygg framtid.

På vår skola finns det sex olika utbildningar. Utbildningarna är: Allmän kurs, Baskurs, Behandlingspedagogutbildningen, Fritidsledarutbildningen, Textilakademin och Etableringskurs för nyanlända. Vår skolas motto Leda, Skapa och Stödja återspeglas i utbildningsutbudet.

Vår skola jobbar aktivt med en friskvårdsprofil. Vår skola har en modern gymnastikhall med ett välutrustat gym för styrkepass.

Vår skola har beviljats betygsrätt för Svenska för invandrare, sfi, hos Skolverket.Skolans personal är erfarna vuxenpedagoger. Flertalet har jobbat under lång tid med folkbildning.

Skolan har närmare 60 platser på sitt internat. Byggnaderna är moderna och välutrustade.

Värnamo folkhögskola har ett internationellt engagemang. För närvarande bygger vi upp ett samarbete med en skola i Kakoma i Zambia. Denna skola bedriver ett aktivt arbete med landsbygds-utveckling i västra Zambia. Vi tar dessutom regelbundet emot volontärer från organisationen Peaceworks.

Målgrupp
En tänkbar målgrupp för deltagare i folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna 18-21 år. En annan är ungdomar som kommit med familjen. Folkhögskolan kan vara ett alternativ för en ungdom utifrån följande kriterier:

– Egen drivkraft att vilja pröva en ny studieform och miljö.
– Redo att flytta från HVB-boende, men som ändå har behov av social närvaro.
– Särskilt intresse för folkhögskolans profil och upplägg.
– Närheten mellan boende och skola är särskilt motiverat.
– Flexibla lösningar, individuell studieanpassning och en förhoppningsvis kortare väg till vidare studier eller arbete.
– Ungdomens generella språkinlärning, utveckling och etablering gynnas av studier och boende på folkhögskola.
– Man kan skaffa sig behörighet för vidare högskolestudier.

Studier på folkhögskola och boende på internatet kan ses som en insats för ungdomar över 18 år som ett utslussningsalternativ från ett kommunalt eller privat HVB-boende. Kommunerna har möjlighet att stödja ensamkommande ungdomars boende och omvårdnad upp till 21 års ålder.

Studier
Vi erbjuder studier på grundskole- och/eller gymnasienivå som ges på allmän kurs under 1 till 3 år, med ämnesstudier i kärnämnen och fem olika profiler: Idrott, Barn- och Ungdom, Konst och Form, Personlig Assistent och Miljö, teknik och Samhälle.

Nivåanpassningen sker i svenska och engelska. Matematikundervisningen ger möjlighet till individuell studietakt. Vår skola har satsat på studiestöd i form av resurspedagog och kurator.

Ett samlat studieomdöme ges på en sjugradig skala utifrån bl a kunskap, färdighet, utveckling, ambition och social förmåga. Högskolorna har en särskilt antagningskvot för sökande från folkhögskola.

I stort sett all undervisning på allmän linje sker på svenska, så den aktuelle deltagaren behöver ha tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studier på grund eller gymnasienivå.

Vi ser studier vid den allmänna linjen som ett huvudalternativ för de ensamkommande ungdomarna. Detta för att de skall få en grundläggande behörighet för vidare studier.

Internatet
Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande. De boende har egna rum, men det finns möjlighet att dela ett par större rum. Rummen är utrustade med egen toalett och dusch. Varje våningsplan i boendet har gemensamma kök och uppehållsrum. Det finns en tvättstuga i såväl Bokullen, som Engsbo, vilka är namnen på de två fastigheterna. Såväl trådlös, som trådbunden internet finns.

Frukost, lunch, kvällsmat och fika ingår från måndag morgon till fredag kväll. Helger och till söndag och på lovdagar får ungdomarna själva ansvara för sin mathållning eller så får särskild överenskommelse göras. Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns.

Personal
Resurspersoner kommer att finnas på skolan för ungdomarnas sociala stöd och tillsyn. Personalen finns till för dessa ungdomar, men också för övriga boende på internatet. Detta är utifrån ett normaliseringsperspektiv.

Vägledning och kontaktskapande på och utanför folkhögskolan ingår i personalens helhetsuppdrag, liksom samordning mellan boende, skola, fritid och övriga etableringsinsatser. Då formen ska ses som ”utslussningsboende” kommer inte personal att finnas på plats dygnet runt, utan som anpassat stöd. Därutöver finns personal tillgänglig via jourtelefon.

En samordnare har det övergripande ansvaret för insatsens alla delar. Samordnaren sköter kontakten med kommunens socialsekreterare samt stöttar resurspersonerna, pedagogerna och administrativ personal. Personalen kommer att erbjudas särskild handledning och kompetensutveckling i förekommande fall.

Fritid och mentorskap
Olika aktiviteter arrangeras på folkhögskolan under läsåret. Det är idrottsaktiviteter i gym, gymnastiksal eller utomhus och intressegrupper som deltagarna på Värnamo folkhögskola själva kommer överens om. De kan därför se olika ut från år till år, eller från termin till termin. Skolan har ett eget bibliotek och deltidsanställd bibliotekarie.

Mentorskap och gemensamma projekt för och med de ensamkommande ungdomarna sker som naturliga moment i de olika utbildningarna.

Nätverk och etablering
Kontakter med förenings- och näringslivet är något som Värnamo folkhögskola gärna arbetar med och vill hjälpa till med. Insatsen på folkhögskolan skall präglas av en långsiktighet gällande ungdomars etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Antal
Vi kan erbjuda upp till 10 platser. En förutsättning för verksamhetens start är att avtal mellan folkhögskolan och placerande kommuner har skrivits. Möjligheten finns också att endast påbörja studier för att i ett senare skede flytta in på internatet, under förutsättning att där då finns lediga rum.

Kursstart
Enskilda avtal om platser kan tecknas mellan placerande kommun och folkhögskolan.

Kursstart är beräknad till augusti.

Kontaktperson
Erik Engsbråten, rektor

Tel arb: 0370-37 90 14, Tel mob: 0705-349014

erik.engsbraten@folkbildning.net

Värnamo folkhögskola,
Postadress: Box 234
Västhorjavägen 9
331 22 Värnamo

Länk till hemsida: klicka här

Länk till karta: klicka här