SVF_logo_cmyk

Om folkhögskolan
Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF) ligger i Jönköping, cirka 10 minuters bussresa från centrum. SVF har omkring 300 studerande, av dessa bor ungefär 130 på skolans internat. De utbildningslinjer som finns på SVF är Allmän linje, Bibellinje, Collegelinje, linjen för Grafisk form & Kommunikation, Journalistlinje och Musiklinje.

På skolan finns förutom salar för undervisning också ett bibliotek och en idrottshall med ett mindre gym. I närheten av SVF ligger Stadsparken och det finns flera motionsspår i skolans närområde.

Värdegrund
SVF vilar på kristen värdegrund och ser därmed alla människors lika värde oavsett social och etnisk tillhörighet, trosbekännelse, funktionsnivå, kön eller sexuell läggning.

Målgrupp: ensamkommande ungdomar
Målgruppen för folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar i åldern 18-21 år som har uppehållstillstånd. Ungdomarna ska vara på väg att slussas ut från kommunens boende. De bör vara klara med SFI nivå D eller motsvarande.

Före studiestart
Innan studierna börjar, är det bra att göra ett studiebesök på SVF för att se folkhögskolemiljön och kanske delta i någon lektion. Datum för studiebesöket görs upp individuellt för varje sökande.

Studier på Allmän kurs
Studierna individanpassas och bedrivs på grundskole- och/eller gymnasienivå. Förstärkt stöd i svenska och engelska finns liksom möjligheter till läxhjälp. Målet med studierna är grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller för högskola, men personligt växande är också en väsentlig del av utbildningen.

Boende på skolan
Skolans internat har rum med egen dusch och toalett och på samtliga internat finns tillgång till kök och tvättstuga. Internatboendet inkluderar måltider från måndag frukost till fredag lunch (frukost – förmiddagsfika – lunch – lagad kvällsmat). Skolans kök kan vid behov erbjuda specialkost. Helger och vissa lovperioder lagar de studerande på folkhögskolespåret tillsammans sina måltider.

Boendet sker på samma villkor som övriga studerande. Gemensamma aktiviteter ordnas för att underlätta kontakter med andra boende på skolans internat. Under helger och lov finns personal tillgänglig efter behov.

Kontakt
Anders Georgsson (Skolchef)

anders.georgsson@svf.fhsk.se
Tel 036-30 69 05

Södra Vätterbygdens folkhögskola
Mångatan 10
554 39 Jönköping

Länk till karta: klicka här