Lunnevads folkhögskola

slide005

Utbildning för vem?
Folkhögskolespåret vänder sig till ensamkommande ungdomar som har en egen drivkraft och önskan att studera. De ska vara redo att flytta från stöd- eller HVB-boende, men ändå ha behov av social närvaro och stöd. Utbildningen förutsätter att eleven bor på skolan.
Studier på folkhögskola och boende på internatet kan ses som en ett utslussningsalternativ från ett kommunalt eller privat boende.

Utbildningen
Lunnevads folkhögskola erbjuder studier på gymnasienivå tillsammans med våra elever på Allmän linje. Förutom studier i gymnasiegemensamma ämnen finns det möjlighet att delta i någon av linjens fyra inriktningar: bild, film, livskunskap och rock & pop. Vi arbetar med varierande pedagogik utifrån elevens förutsättningar och använder ett flertal olika bedömningssätt. Dialog och delaktighet är viktigt inom folkhögskolans pedagogiska förhållningssätt och studiegången är individanpassad. Ett samlat studieomdöme ges på en sjugradig skala utifrån bl a kunskap, färdighet, utveckling, ambition och social förmåga. Högskolorna har en särskild antagningskvot för sökande från folkhögskolans allmänna linje. Våra lärare är utbildade gymnasie- eller folkhögskolärare och mycket duktiga på att lotsa eleverna framåt. Vi har också ett väl fungerande system för mentorskap.

Eleverna på Folkhögskolespåret kommer att ha tillgång till Sv2-lärare, specialpedagog, kurator och resursperson.
All undervisning sker på svenska, vilket främjar utvecklingen i svenska språket, men innebär också att de aktuella eleverna behöver ha tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studierna.

Internatet
Lunnevads folkhögskola har fyra internathus med plats för ca 95 elever. Man bor i möblerade enkelrum med tillgång till gemensamt kök, allrum och tvättstuga. Trådlöst internet finns i alla rum. Frukost, lunch och kvällsmat ingår måndag tom fredag lunch. Under helger och lov får ungdomarna laga sin egen mat. Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns för alla boende på internatet. Skolans husmor har regelbundna korridormöten för att stödja eleverna i deras boende. Vi tror att boende i internatform tillsammans med folkhögskolans övriga elever skapar goda förutsättningar för ”naturlig” integration, både i socialt sammanhang och i möjligheten att bygga nätverk. Skolan har ingen bemanning under kvällar/nätter, men jourpersonal finns tillgänglig via telefon (utryckning om det behövs) kl 16 – 07 under terminstid.

Personal
Vi har en/flera resurspersoner som arbetar med ungdomarna i Folkhögskolespåret för att stödja deras nätverksbyggande och socialiseringsprocess. Det kan handla om att träna på vardagsrutiner som att komma upp på morgonen, passa tider, följa med på olika fritidsaktiviteter, stötta vid läxläsning, träna på att laga mat, tvätta mm. Resurspersonen ska också hjälpa ungdomen vid besök hos ex. läkare, tandläkare, psykolog eller myndighetskontakter. Husmor är en viktig person för alla skolans internatelever och kommer på olika sätt att involveras i arbetet med ungdomarna i Folkhögskolespåret.
Linjeledaren för allmän linje kommer att ha det övergripande ansvaret för insatsens olika delar och också vara kontaktperson mot resp. kommuns socialsekreterare/andra involverade myndighetpersoner.

Start
Augusti. Under sommarloven kommer vi att anordna praktik/annan verksamhet för ungdomarna i Folkhögskolespåret.

Kostnad
Ca 750 kr/dygn.
I utbildningsplatsen Folkhögskolespåret, ingår utbildning, boende i enkelrum, kost (frukost, lunch och kvällsmat måndag tom fredag lunch), stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan.

Avtal om utbildningsplats
Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan Lunnevads folkhögskola och aktuell kommun. Avtalet tecknas för ett helt läsår.

Om Lunnevads folkhögskola
Vår skola har sedan många år tillbaka en estetisk profil där våra speciallinjer dans, konst och musik lockar talangfulla elever från hela landet. Storband, kammarkör, folkmusik, balett, street, skulptur och grafik är några exempel på vad eleverna jobbar med. Lärarna på dessa linjer är också verksamma som professionella musiker, konstnärer och dansare vilket innebär en hög kvalitet.
På allmän kurs läser du för behörighet, samtidigt som du får utveckla dig inom estetiska ämnen tex rock/pop, bild och film.
Hembakat och hemlagat med så mycket miljömärkt, ekologiskt och närproducerat som möjligt, är honnörsord för skolans restaurang!
Lunnevads folkhögskola startade 1868 och är en av landets allra äldsta folkhögskolor, det är också en av de största internatskolorna med plats för 100 elever i enkelrum. Skolan ägs av Region Östergötland och ligger på landet mellan Linköping och Mjölby.

För mer information kontakta skolans rektor Annika Bodelius.
annika.bodelius@regionostergotland.se
013-234900

Lunnevads folkhögskola
590 48 Vikingstad
Läs mer om Lunnevads folkhögskola på lunnevad.se

Länk för karta: Klicka här

lunne