Löftadalens folkhögskola

Löftadalen folkhögskola erbjuder, studier på grundskole- och gymnasienivå med boende och stöd till ensamkommande ungdomar. Vi erbjuder nivåanpassad studiegång på grund- eller gymnasienivå tillsammans med eleverna på Allmän kurs. Eleverna kommer att ha tillgång till SFI lärare och möjlighet till extra stöd genom elevassistent. Stort fokus ligger på matematik, engelska och svenska.

Tack vare boende i internatform tillsammans med folkhögskolans övriga deltagare kan naturlig integration skapas, både i det sociala sammanhanget och i möjligheten att bygga nätverk. Vi erbjuder också ett utökat mentorskap, där extra stöd ges till viss del i boendet och på fritiden. Observera att skolan inte har någon egen jourverksamhet.

För vem?
Utbildningen vänder sig till ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd, mellan 18- 21 år. Eleverna ska också ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Studierna förutsätter att eleven bor på skolan.

Vad ingår?
I varje utbildningsplats ingår studier, hyra, kost (frukost, lunch och kvällsmat), stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan.

Avtal om utbildningsplats
Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och respektive kommun.

Kostnad
750 kr/dygn. Då ingår studier, hyra, kost, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan folkhögskolan och respektive kommun.

Kontakt
Kristina Wik
Telefon nr: 0730-47 24 06
kristina.wik@regionhalland.se

Löftadalens folkhögskola
Folkhögskolevägen 19
430 31 Åsa

http://www.regionhalland.se/vara-skolor/loftadalens-folkhogskola/

Länk till karta: Klicka här