logo (1)

Katrinebergs folkhögskola har möjlighet att erbjuda boende, skola och fritid för ensamkommande flyktingungdomar, 18 år med permanent uppehållstillstånd. Vid intresse, kontakta skolan.

För uppstart krävs att avtal tecknas på förhand om skolans 4 platser. Kontakta skolan vid intresse.

Kort beskrivning av momenten följer här.

Boende
4 deltagare har boende med viss tillsyn, sysselsättning, kontakt och vägledning. Bemanning finns tillgänglig efter behov.

Fritid
Någon form av organiserad fritid, ej varje kväll. Skolan har möjlighet att via våra egna linjer (idrott, film, skådespelarlinje) erbjuda en del aktiviteter. Samarbete med föreningsliv kommer att ske.

Skola
Under dagtid, måndag till fredag bedrivs undervisning på grundskole- eller gymnasienivå motsvarande ca 16 timmar främst inom ämnen som sh, sv, ma och eventuellt en. Katrineberg har ej SFI behörighet.

http://www.regionhalland.se/katrineberg

Kontakt

Peter Carlsson, rektorPeter.Carlsson@regionhalland.se