dsd

Ta chansen att studera på vår folkhögskola!

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Folkhögskolan börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi erbjuder dig studier, boende och fritidsaktiviteter.

Läs mer om vår folkhögskola på www.karlskogafolkhogskola.se

Målgrupp

Målgruppen för folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar mellan 18-20 med uppehållstillstånd

Ansökan och antagning
Innan studierna påbörjas erbjuder vi studiebesök och eventuellt en prova-på-vecka för att intresserade ungdomar ska få möjlighet att lära känna skolan. Inför en start av studier på folkhögskola görs en intervju och en kartläggning av tidigare studier för att vi ska kunna erbjuda ett anpassat studieinnehåll som ger goda möjligheter för de studerande att lyckas med sina studier

Studieinnehåll
Studierna börjar med en introduktion på skolan för att skapa trygghet och gruppkänsla parallellt med kartläggning av tidigare erfarenheter, individuella behov och mål med studierna.

Allmän kurs på folkhögskola innebär studier på motsvarande gymnasie- eller grundnivå i ämnen så som svenska som andra språk, engelska, samhällskunskap, matematik med mera tillsammans med kulturaktiviteter och studiebesök. Studierna är individanpassade men genomförs till största delen i grupp. Skolan kan ge förstärkt stöd i svenskundervisning. Personlig utveckling och växande är ett av folkhögskolans viktigaste mål. Studier på allmän kurs kan leda till behörigheter på grundskole- och gymnasienivå.

Boende
Karlskoga folkhögskola erbjuder i nuläget fyra platser. I varje plats ingår studier, boende, mat, aktiviteter och insatser enligt denna beskrivning. På skolan finns personal måndag till fredag. Under helger och lov finns personal tillgänglig efter behov. Internatboendet är integrerat med övriga studerande på folkhögskolan. Studerande som bor på internatet har tillgång till skolans alla lokaler som ateljé, musikstudio, idrottshall på kvällar och helger.

Avtal
Avtal tecknas separat för varje deltagare mellan folkhögskolan och respektive kommun.

För kontakt och information
Elaine Lindblom
Rektor
Tel 0586 – 646 01, 070-6346585

elaine.lindblom@folkbildning.net

Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Länk till karta: Klicka här