Hjo folkhögskola

Hjo

Inledning
Hjo folkhögskola startade 1958 och har funnits i nuvarande lokaler sedan 1970. Hjo folkhögskola har Skara stift, Svenska kyrkan som huvudman.

I vårt kursutbud finns allmän linje på grundskole- och gymnasienivå där det finns möjlighet att läsa in behörigheter för vidare studier på bl a högskola och universitet. Vi erbjuder i dagsläget två profiler på allmän linje. Dels är det en polisförberedande profil och dels en yrkesutbildning till integrationsassistent.

Utöver den allmänna linjen utbildar vi framtidens kantorer vid vår kyrkomusiker utbildning. Vi erbjuder också kyrkans grundkurs för dig som exempelvis funderar på tjänst inom Svenska kyrkan. Vi har också musikutbildning på vår musiklinje och konstutbildning vid våra konstlinjer.

I vårt utbud finns också kurser för äldre s k 55+ kurser och vi har många deltagare som läser på distans inom ämnena matematik, engelska och samhällskunskap.

Alla som arbetar på skolan har erfarenhet av vuxenpedagogik och vuxnas lärande.

På vårt internat finns plats för c:a 60 boende. För idrott och motion finns det en gymnastiksal, bordtennis och bastu.

Målgrupp
En tänkbar målgrupp för deltagare i folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna 18-20 år. En ytterligare målgrupp är ungdomar som kommit med familjen. Folkhögskolan kan vara ett alternativ för en ungdom utifrån följande kriterier:

• Egen drivkraft och vilja att pröva en ny studieform och miljö.
• Redo att flytta från HVB- eller stödboende, men har ändå behov av social närvaro.
• Intresse för folkhögskolans profil och upplägg.
• Närhet mellan boende och skola motiverat.
• Flexibla lösningar, individuell studieanpassning
• Kortare väg till arbete eller vidare studier.

Ambitionen är att ungdomens språkinlärning, utveckling och etablering kommer utvecklas under sina studier och boende på skolan.

Studier på folkhögskola och boende på internatet kan ses som en insats för ungdomar över 18 år som ett utslussningsalternativ från ett kommunalt eller privat HVB-boende. Kommunerna har möjlighet att stödja ensamkommande ungdomars boende och omvårdnad upp till 21 års ålder.

Studier
Vi erbjuder studier på grundskole- och /eller gymnasienivå som ges på allmän kurs under 1 till 3 år, med ämnesstudier i kärnämnen samt möjlighet att ta del av profiler. Vi arbetar med varierande pedagogik och ett flertal olika bedömningssätt. Dialog och delaktighet formar studierna och studiegången kommer vara individanpassad. Ett samlat studieomdöme ges på en sjugradig skala utifrån bl a kunskap, färdighet, utveckling, ambition och social förmåga. Högskolorna har en särskild antagningskvot för sökande från folkhögskola.

Extra stöd kan erbjudas i främst svenska, engelska och matematik. I stort sett all undervisning på allmän kurs sker på svenska, så den aktuelle deltagaren behöver ha tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studier på grund- eller gymnasienivå.

Tillgång till kurativt – samt specialpedagogiskt stöd vid behov finns på skolan. Vi har även tillgång studie- och yrkesvägledning.

Internatet
Boende på folkhögskolans internat är tryggt, socialt och utvecklande. Tillgång ges till eget rum, medan vissa utrymmen som kök, tvättstuga samt uppehållsrum med TV är gemensamma och delas med andra boende på internatet. Trådlöst internet finns i alla rum. Frukost och lunch ingår. Kvällsmat samt helger och lov får ungdomarna laga sin egen mat. Regler och rutiner för exempelvis städning och diskning finns för alla boende på internatet. Skolans internatföreståndare har regelbundna pentrymöten som ska stödja deltagarna i deras boende. De ensamkommande ungdomarna bor integrerade bland övriga deltagare på internatet.

Personal
Folkhögskolan kommer ha en resursperson som kommer arbeta med ungdomarna och stödja deras nätverksbyggande och socialiseringsprocess. I uppgifterna ingår att stödja ungdomen i att hitta sina vardagsrutiner, som exempelvis kan innebära att komma upp på morgonen, passa tider, läx- och skolstöd i ex, svenska, matematik och engelska. Resurspersonen hjälper och stödjer ungdomen i dennes besök hos ex. läkare, tandläkare, psykolog eller andra myndighetskontakter.

Fritid och mentorskap
Ungdomarna ges möjlighet att ta del av det rika utbudet av skolövergripande gemensamhetsskapande aktiviteter som ex. fritidsaktiviteter, temadagar, friluftsdagar, idrottsdagar, morgonsamlingar, konserter, turneringar, språkcafeér, trivselkvällar mm. Ungdomarnas sociala utveckling och språkträning främjas förhoppningsvis av dessa aktiviteter.

Mentorskap och gemensamma projekt för och med de ensamkommande ungdomarna sker som naturliga moment i de olika utbildningarna. Skolan har också ett eget bibliotek samt gymnastiksal. Resurspersonen stödjer också ungdomen med fritidsaktiviteter utanför skolan. Här blir det viktigt att individanpassa aktiviteterna utanför skolan och utgå från personliga intressen.

Nätverk och etablering
Kontakter med förenings- och näringslivet är något som Hjo folkhögskola vill jobba med och stödja. Insatsen på folkhögskolan ska präglas av långsiktighet gällande ungdomars etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Antal
Hjo folkhögskola kan erbjuda upp till 8 platser. En förutsättning för verksamhetens start är att avtal mellan folkhögskolan och placerande kommuner har skrivits. Möjligheten finns också att endast påbörja studier för att i ett senare skede flytta in på internatet, under förutsättning att där finns lediga rum.

Kostnad och kursstart
750 kr/dygn och plats.

Enskilda avtal om platser kan tecknas mellan placerande kommun och Hjo folkhögskola.

Kursstart: Augusti

http://www.folkhogskolan.com/

Kontaktperson
Rickard Sandberg
Rektor
Hjo folkhögskola
Tel: 0503-323 01
Mob: 072-504 61 06
rickard.sandberg@hjofolkbildning.net

Länk till karta: klicka här