Hjälmareds folkhögskola

Hjalmared-vt2013-830

Folkhögskola är möten i dess mänskligaste betydelse. Ytlighet skalas av och man kommer nära. Misslyckanden och utanförskap ges möjlighet att lämnas till historien, något nytt växer fram i alla nya möten och relationer. Tidigare upplevelser av att inte duga förbyts till ny kunskap om sig själv och den egna utvecklingspotentialen. Den integration som så ofta omöjliggjorts på grund av fördomar eller andra hinder blir möjlig. Folkhögskolan ger bildning och öppnar för nya möten, värden och delaktighet i samhället. Det är så vi har verkat sedan 1957 och det är så vi vill vara en plats för dagens människor. Hjälmared har sitt ursprung och sammanhang inom folkrörelsen EFS, en lekmannarörelse inom Svenska Kyrkan.

Skolan har sin verksamhet strax utanför Alingsås. Med sina vackra byggnader och omgivningar är det en stimulerande och kreativ miljö. Här finns tillgång till bibliotek, snickeri, sömnads och skomakarverkstad, tennis- och fotbollsplaner, kanoter, badbrygga, beachvolleyplan och idrottshall. Skolan gränsar till en 18-håls golfbana där det vintertid finns fina preparerade skidspår. Nära och med goda kommunikationer till Alingsås och Göteborg men ändå avskilt med vacker natur inpå knuten.

Skolan tar emot ca 170 deltagare på skolan långa kurser fördelat på allmän kurs, grund- och gymnasienivå, med profilerna Polis, Beteendevetenskaplig och Estetisk. Särskilda kurser inom idrott/hälsa, media och kommunikation samt huvudmannens profil. Vi har en väl utbyggd samverkan med Arbetsförmedlingen och bedriver Studiemotiverande Folkhögskolekurser SMF, hos oss benämnt Steget In, och Etableringskursen, ”Språksteget”. Vi ger också en kurs för seniorer inne i Alingsås, Vidgade Vyer med ca 120 deltagare.

Målgrupp
Inom ramen för folkhögskolespåret har Hjälmared möjlighet att ta emot ensamkommande ungdomar med uppehållstillstånd i åldrarna 18-20 år. En ytterligare målgrupp är ungdomar som kommit med familjen. Folkhögskolan kan vara ett alternativ för en ungdom utifrån följande kriterier:

• Egen drivkraft och vilja att pröva en ny studieform och miljö
• Redo att flytta från HVB boende, men har ändå behov av social närvaro
• Intresse för folkhögskolans profil och upplägg.
• En fördel med närheten mellan boende och skola.
• Flexibla lösningar, individuell studieanpassning och en utbildning med praktik och integration som kan leda till kortare väg till arbete eller vidare studier.
• Tack vare integreringen med svenska i såväl klassrum som internatliv ges optimala förutsättningar för språkinlärning, utveckling och etablering.

Studier på folkhögskola kombinerat med boende på internatet är en insats för ungdomar över 18 år som ett utslussningsalternativ från ett kommunalt eller privat HVB-boende. Kommunerna har möjlighet att stödja ensamkommande ungdomars boende och omvårdnad upp till 21 års ålder.

Studier
Vi erbjuder studier på grundskole- och/eller gymnasienivå inom ramen för vår allmänna kurs under 1-3 år med ämnesstudier i kärnämnen samt möjlighet att ta del av profiler. Studierna kommer att vara individanpassade och sker i en pedagogisk miljö med variation och flerdimensionellt bedömningssätt. Ett samlat studieomdöme ges på en sjugradig skala utifrån bland annat kunskap, färdighet, utveckling ambition och social förmåga. Högskola och Universitet har en särskild antagningskvot för sökande från folkhögskola.
Extra stöd ges främst i svenska, engelska och matematik. Studierna i dessa ämnen är också nivågrupperade för att bäst möta individens behov av kunskapsutveckling. All undervisning på allmän kurs sker på svenska, så den aktuelle deltagaren behöver ha tillräckliga förkunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig studier på grund- eller gymnasienivå.

Vi erbjuder specialpedagogiskt och kurativt stöd på skolan samt har tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Internatet
På vårt internat finns det plats för ca 70 boende. Boendet på folkhögskolan är tryggt och socialt utvecklande. Tillgång ges till enkel- eller dubbelrum med egen wc/dusch. Gemensamma utrymmen som kök, tvättstuga och uppehållsrum finns i respektive boendehus. Idrottshall, biljardrum, pingisrum, TV-rum och många ytor för utomhusaktivitet främjar samvaro och integration på internatet. Hela skolområdet omfattas av ett öppet WiFi. Frukost, förmiddagsfika, lunch och kvällmat ingår måndag till torsdag. Fredagar serveras frukost, förmiddagsfika och lunch. Lördagar ingår en kvällssupé med gemenskap för samtliga internatboende. Övriga tider samt under lov får ungdomarna laga sin egen mat efter behov. Regler och rutiner finns för exempelvis städning och diskning för alla boende på internatet. Hela skolområdet skall vara alkohol- och drogfritt. Folkhögskolespårets deltagare integreras bland övriga deltagare på internatet. På skolområdet bor också anställda och andra hyresgäster.

Personal
Folkhögskolan kommer ha en resursperson med uppgift att arbeta med ungdomarna och stödja deras nätverksbyggande och socialiseringsprocess. I uppgifterna ingår att stödja ungdomen i att hitta sina vardagsrutiner relaterat till studier och fritid.

Fritid och mentorskap
Ungdomarna ges möjlighet att ta del av det rika utbudet av skolövergripande gemensamhetsskapande moment som finns i de olika utbildningarna. En idrottshall med gym och aktiviteter under läsåret. Omgivningarna med fantastiska möjligheter till att nyttja skog, mark och sjö för kanotning eller fiske. På skolan ordnas kontinuerligt café, festkvällar, Öppen Scen och andra aktiviteter för att främja samvaro och integration på internatet.

Med buss är det 10 minuter till Alingsås centrum stadskärna. Med pendeltåget tar det ca 45 minuter till Göteborgs central.

Resurspersonen stödjer också ungdomen med fritidsaktiviteter, andra sociala aktiviteter, läkarbesök och myndighetskontakter utanför skolan. Individanpassningen viktig för att möta det personliga intresset.

Nätverk och etablering
Hjälmared har ett brett nätverk och stor samverkan med föreningsliv i Alingsås med omnejd.

Avtal
En förutsättning för verksamhetens start är att avtal mellan folkhögskolan och kommun.

Kursstart
Augusti. Vid önskemål om annan tid görs särskild överenskommelse. Vi önskar besked från avtalsskrivande kommun senast en månad före kursstart.

Kostnad
Ca 750 kr/dygn och plats. Då ingår studier, hyra, kost enligt beskrivning ovan, stöd, aktiviteter och insatser enligt ovan. Avtal tecknas separat för varje ungdom mellan Hjälmared folkhögskola och respektive kommun

Kontaktperson
Mikael Lindgren
Rektor
mikael.lindgren@hjalmared.se
0322 64 40 00

http://www.hjalmared.se/

Länk till karta: klicka här