halleforsfolkhogskola.jpg

Hällefors folkhögskola är en rörelsefolkhögskola i Örebro län och naturen, olika motionsanläggningar och flera skulpturparker är det som utmärker skolans läge. Kunskap och studier innebär för oss på Hällefors folkhögskola utveckling genom teori, praktik och mångkulturella möten, där du får möjlighet till kreativt skapande. Vi utgår från dig för att du ska få egna erfarenheter och upplevelser.

Målgrupp
Målgruppen för folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar mellan 18-20 år.

Ansökan och antagning
Vi erbjuder dig som söker att göra studiebesök på skolan och eventuellt prova-på-dagar för att du ska få möjlighet att ta del av vår verksamhet och hur skoldagen är upplagd. Du kommer att få träffa personal på skolan och höra om vårt upplägg så att du ska få möjlighet att på bästa sätt lyckas med dina studier. Din tidigare erfarenhet tillsammans med dina mål kommer att ligga som grund för hur vi på bästa sätt kan göra din tid hos oss värdefull för dig.

Antagning sker löpande.

Innehåll
Du kommer att börja studera antingen i vår Etableringskurs, Grundskolekurs eller Gymnasiekurs, beroende på hur långt du kommit med din svenskundervisning. Studierna kommer att innefatta lektioner i gymnasiegemensamma ämnen såsom svenska, engelska, samhällskunskap, historia, matematik m.m. Det kommer också ingå kulturaktiviteter och studiebesök. Fokus kommer att ligga på svenska språket. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka dina egna studier.

Studier på Allmän kurs kan leda till behörigheter på grundskole- och gymnasienivå.

Boende
I varje plats ingår studier, boende och aktiviteter. Skolan erbjuder inte matservering. Under helger och lov finns begränsade personalresurser.

Avtal tecknas separat för varje deltagare mellan folkhögskolan och respektive kommun.

För kontakt och information:
Susanna Stark
rektor
tel. 0591-643 90

Hällefors folkhögskola
Klockarvägen 16
71233 Hällefors

http://www.folkis.nu/

Länk till karta: klicka här