Fellingsbro folkhögskola

fellingsbroSkolan drivs av Region Örebro län och profilen är tillgänglighet och individuellt stöd där vi har mångårig erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättningar.

Målgrupp
Målgruppen för folkhögskolespåret är ensamkommande ungdomar mellan 18-20 år, med uppehållstillstånd.

Ansökan och antagning
Innan studierna påbörjas så erbjuder vi studiebesök och eventuellt prova-på-vecka för att intresserade personer ska få möjlighet att ta del av verksamheten och upplägget. Inför en start av studierna så görs intervju och kartläggning, allt för att vi ska kunna erbjuda ett bra upplägg med goda möjligheter för de studerande att lyckas med sina studier.

Innehåll
Studierna börjar med en introduktion på skolan med fokus på ett socialt perspektiv där trygghet och gruppkänsla är grunden parallellt med kartläggning av tidigare erfarenheter, individuella behov och mål med studierna.
Studier på folkhögskolan innebär lektioner i de vanliga ämnena så som svenska, engelska, samhällskunskap, matematik med mera, tillsammans med bland annat kulturaktiviteter och studiebesök. Personligt växande är en viktig del av innehållet.
Som studerande påbörjar man oftast studier på skolans allmänna kurs där särskilt fokus ligger på svenska i tal, skrift och vid behov, teckenspråk.

Studier på allmän kurs kan leda till behörigheter på grundskole- och gymnasienivå.

– Studierna är individanpassade men genomförs till största del i grupp.
– Vi tillhandahåller förstärkt stöd i svenskundervisning
– På skolan finns undervisning och kompetens i svenskt teckenspråk
– Folkhögskolan erbjuder ett helhetsperspektiv med studier, boende och fritid

Boende
Fellingsbro folkhögskola erbjuder i nuläget fyra platser. I varje plats ingår studier, boende, mat (frukost/lunch/middag), aktiviteter och insatser enligt ovan beskrivning. På skolan finns personal dygnet runt måndag till fredag. Under helger och lov finns personal tillgänglig efter behov. Internatboendet är integrerat bland övriga deltagare.
Avtal tecknas separat för varje deltagare mellan folkhögskolan och respektive kommun.

Kontaktuppgifter

Fellingsbro folkhögskola
Bergsvägen 2
732 71 Fellingsbro

Hemsida http://www.fellingsbro.fhsk.se/

Kontaktperson för Folkhögskolespåret:
Mattias Ekström
mattias.ekstrom@folkbildning.net
704 07 19 96

Länk till karta: klicka här