Dalslands folkhögskola

dalsland

Dalslands Folkhögskola är en medelstor folkhögskola med omkring 200 kursdeltagare och drivs av Västra Götalandsregionen (VGR). Skolan har verksamhet i Trollhättan och i Färgelanda. På Allmän kurs finns sedan många år en inriktning mot dyslexi och även en för deltagare med invandrarbakgrund. Det är en ettårig kurs i samarbete med Arbetsförmedlingen, anpassad för dem som snabbt vill nå goda kunskaper i svenska. Till hösten startar vi en kurs med svenska som andraspråk på grundskolenivå för dem som är nyanlända och precis klarat sin SFI.

Skolan har även profilkurser. Livslinjen är en självförtroendestärkande kurs där man får stöd att hitta en riktning i livet. Från hösten 2016 erbjuds en ettårig utbildning för dem som vill arbeta med Människor på flykt, kursen innehåller såväl bakgrund till flyktingsituationen i Europa som konkreta yrkesfärdigheter för att jobba som boendecoach eller integrationsguide. I kursen ingår meriterande internationell praktik eller praktik på olika typer av boende eller mottagande av nyanlända i Sverige.

www.dals.fhsk.se

Folkhögskolespåret

Vi erbjuder boende, stöd, aktiviteter och utbildning integrerat med Allmän kurs, nybörjarsvenska och Svenska som andraspråk på både grundskole- och gymnasienivå. Unga med ambitioner kan studera här tills de uppfyller kraven för att få behörighet att gå vidare till studier vid universitet och högskola. Just nu planerar vi för en språkuppehållande sommarskola i fyra veckor sommaren 2017.

Deltagarna bor i eget rum med dusch och toalett. På internatet finns personal kl 7-18 måndag-fredag. Övrig tid finns dygnet runt jourberedskap för att ge stöd. Vi är ett stödboende sedan vintern 2016, det är anmält till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg och Vg-regionen garanterar kvaliteten.

Kostnad

Kostnaden för boende och studier är 1 000 kr per dygn, 365 dagar om året, då ingår hyra, mat alla dagar i veckan året runt, mentorskap, individanpassad omsorg och aktiviteter. Studierna erbjuds under läsårstid, anpassas efter förutsättningar och kan utsträckas till heltid när den unge är redo för det. Kostnaden reduceras från 1 000 kr till 750 kr från 1 juli 2017 under förutsättning att vi har tecknat avtal för fler ensamkommande till dess. För mer information om skolan och om boendemiljön, se även www.dals.fhsk.se eller Facebook.

Kontaktpersoner

Tomas Rydsmo, rektor
tomas.rydsmo@vgregion.se
070 082 40 27

Lina Vikerborn, mentor Folkhögskolespåret
lina.vikerborn@vgregion.se
076-940 25 67

Kontaktuppgifter

Hemsida http://www.dals.fhsk.se/

Tomas Rydsmo, rektor
tomas.rydsmo@vgregion.se
070 082 40 27

Lina Vikerborn, mentor Folkhögskolespåret
lina.vikerborn@vgregion.se
076-940 25 67