Folkhögskolornas upplägg

   • Behörighetsgivande studier på allmän kurs
   • Internatboende med frukost och lunch
   • Kontakt och stöd
   • Öppet även på lov
   • Mentorskap via övriga linjer och deltagare
   • Lokal samverkan med föreningsliv
   • Ungdomar 18-20 år i utsluss
   • 5-8 platser på varje folkhögskola
   • Dygnskostnad.