Under oktober har Folkhögskolespåret nämnts flitigt i media på olika håll.

11 oktober sände P4 Halland ett inslag om Folkhögskolespåret i Halland med intervjuer med Guitta Atallah Hajj som arbetar på Länsstyrelsen Halland samt även Michael Deubler som är rektor på Löftadalens folkhögskola i Åsa. Lyssna på inslaget här.

17 oktober omnämndes projektet på DNs ledarsida som ett gott alternativ till hur Sverige ska hitta lösningar för att på bästa sätt ge ensamkommande ungdomar vägar in i det svenska samhället. Läs artikeln här.

I oktobernumret av Lärarnas tidning finns ett reportage om de ungdomar som bor på Österlens folkhögskola. Reportaget ger en bra bild av projektet och verksamheten som bedrivs på Österlens folkhögskola som har startat ett HVB. Lär reportaget här.

press