Folkhögskolespåret har skickat in ansökan om Länsstyrelsens §37a-medel för en förlängning av Folkhögskolespåret över perioden 140801 – 151231. Projektet ska stödja samverkan mellan kommuner och folkhögskolor i Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län i syfte att skapa alternativ för ensamkommande ungdomars boende, studier och etablering.

Ansökan inkluderar hittills 11 kommuner och 14 folkhögskolor som samverkansparter och deltagare i projektets utvecklingsgrupper. Tanken är att genom dialog, kunskapsutbyte, och goda idéer utveckla insatser för att ensamkommande ungdomar ska närma sig folkhögskola som studie och boendeform. I utvecklingsgrupperna utreds behov och möjligheter, och en gemensam handlingsplan utformas successivt. Projektet samordnar och sammankallar, samt är en resurs i implementeringen av de insatser som tas fram.

Beslut tas 30 juni av Länsstyrelsen. Vid beviljade medel kommer en första träff med varje läns utvecklingsgrupp att ske någon gång i september månad. Självklart är även meningen att träffas över länen när möjlighet ges! Deltagandet i utvecklingsgrupperna är fortsatt öppet för fler.

Folkhögskolespåret Syd §37a