IMG_0121

Igår påbörjades projektets spridning mot fler län med föreläsning och dialogmöte på Åsa folkhögskola i Katrineholm. Inbjudna var Södermanlands läns alla kommuner och folkhögskolor. Ett tjugotal intresserade tjänstemän från bl a Eskilstuna, Nyköping, Flen och Trosa kom för att lyssna på projektets erfarenheter och få redskap för att driva frågan på hemmaplan. På mötet fanns även representanter från Åsa och Stensunds folkhögskolor, som båda har internatboende och därmed förutsättningar för att kunna erbjuda ett framtida mottagande för ensamkommande ungdomar.

Länets kommuner vittnade om ett stort behov av alternativa boende- och studieformer i länet. Det finns redan nu många ungdomar över 18 år som kan tänkas bli aktuella för folkhögskola. En uppföljning till detta första möte sker troligen efter sommaren, då kommunerna har hunnit skaffat sig en överblick kring behovet av Folkhögskolespåret för sina ungdomar.

2015-04-27 17.37.42Folkhögskolespåret har gått ut med en inbjudan till landets samtliga länsstyrelser om ett spridningstillfälle för  aktörer som arbetar med mottagande och utbildning av ensamkommande barn och ungdomar. Förutom Södermanland så kommer projektteamet att besöka Jönköping, Västra Götaland, Västmanland, Örebro och Stockholms län under maj och juni månad. Syftet med spridningen är att delge erfarenheter, metoder och goda exempel till fler delar av landet. Hittills har intresset varit stort, och vi strävar självklart efter att processen ska kunna ta form i andra län. Möjligheterna är stora nu när det finns en gångbar modell från arbetet i Trelleborgs kommun. Dessutom är intresset stort för nya lösningar! Processen är dock snårig, så fortsatt dialog och strukturerad samverkan – kanske genom en tillsatt arbetsgrupp för frågan i respektive län – kommer att behövas.

Fler möjligheter att ta del av projektets erfarenheter kommer att finnas till hösten då Folkhögskolespåret förhoppningsvis får medel för en fortsatt projektperiod 2015-16, där ett av huvudmålen är just nationell spridning.

Så här fin är gymnastiksalen på Åsa. Folkhögskolan har funnits i 150 år och är enligt rektorn “landets femte äldsta” folkhögskola. Förutom allmän kurs så finns friskvård, musik och dansprofil.