screenshotErbjudande om utbildning till personal inom HVB/utsluss, skola samt myndighetsansvariga för ensamkommande ungdomar. Vi går igenom steg för
steg hur en kommun kan samarbeta med en folkhögskola i utsluss och etablering av sina ungdomar. Vi strävar även efter att ha personal eller deltagare
från folkhögskolan med oss under utbildningen.

Utbildningen genomförs som del av Folkhögskolespårets arbete med spridning och implementering. Innehållet bygger på erfarenheter och goda exempel gjorda i kommuner och folkhögskolor. Materialet består av modeller, metoder och underlag, samt intervjuer med lärare, handläggare och ungdomar med erfarenhet av folkhögskola.

Upplägg: halvdag (t.ex. 9 – 12 eller 13 – 16 inkl. paus) Även en kortare tid kan funka, dock minst 2 h. Värden står för lokal och fika.

Datum: sätter vi genom förslag från er. T.ex. kan vi komma till ett personalmöte/APT eller liknande. Vi ser gärna att man samlar ”rätt” aktörer från HVB/utsluss, skola och myndighet.

Kostnad: gratis (resor kan i viss mån täckas via projektet)

Folkhögskolespåret drivs som nationellt projekt genom länsstyrelserna (§ 37a) och ägs i nuläget av Malmö stad i samverkan med Eslövs folkhögskola.

Intresseanmälan och förslag på datum för utbildningen skickas till tobias@folkhogskolesparet.se alternativt per telefon 0707 – 514285