Glädjande kan vi meddela att Folkhögskolespåret har blivit beviljat § 37a-medel genom Länsstyrelserna för perioden 1 aug 2015 – 31 dec 2016. Ny projektägare blir Malmö stad, med Eslövs folkhögskola som utförare. Nuvarande projektteam fortsätter sitt uppdrag gentemot projektets 45 samverkansparter.

Den kompletta ansökan finns här och vill man läsa om alla beviljade § 37a-projekt kan man göra det här.

Den nya omgången startar bland annat med uppstart i Skåne (1 sep), Halland (3 sep) samt Kalmar län (11 sep).

På återseende!