Välkomna på

Erfarenhetsutbyte kring Folkhögskolespåret

Torsdag 17 november

Kl. 09.00 – 16.00

Rosenlundsgatan 50, Stockholm

 

Vi vill härmed bjuda in till ett erfarenhetsutbyte gällande mottagandet av ensamkommande ungdomar på folkhögskola. Folkhögskolor med verksamhet inom Folkhögskolespåret är varmt välkomna att delta för att lyfta praktiska frågor, utmaningar och framgångsrecept i detta viktiga arbete. Syftet med dagen är även att konkretisera ”modellen” Folkhögskoles­påret för en tydligare nationell strategi och spridning gentemot kommuner, myndigheter och beslutsfattare.

Dagen är kostnadsfri och inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddags­fika.

Platserna är begränsade till folkhögskolor som i dagsläget har erfarenhet av mottagande av ensamkommande ungdomar. Vi välkomnar rektorer eller ansvariga för Folkhögskolespåret, dock max 2 anmälningar/folkhögskola i nuläget.

Anmälan görs till Tobias Hedkvist på tobias@folkhogskolesparet.se alt. 0707 – 51 42 85 senast fredag 4 nov. Vänligen meddela specialkost.

 

Program 

9.00

Kaffe och välkommen med presentation och mini-lägesrapporter från folkhögskolorna

9.30 – 09.45

Folkhögskolespåret ger en kort lägesrapport

09.45 – 11.00

Erfarenhetsutbyte i smågrupper, del 1

Grupp 1: Undervisning

Grupp 2: Stöd i vardagen och socialt

Grupp 3: Avtal, marknadsföring och samarbete med kommunerna

Varje grupp utgår från praktiska exempel, följt av diskussioner

11.00

Bensträckare

11.15 – 12.00

Erfarenhetsutbyte, del 2

Varje grupp redovisar, följt av gemensamma diskussioner i storgrupp

12.00

Lunch

13.00 – 14.15

De nya ersättningsreglerna och förslag på ny ”Folkhögskolespårs-modell”

Presentation med efterföljande frågor och diskussioner

14.15

Fika

14.45 – 15.45

Gentemot en nationell strategi

Hur kan vi konkretisera modellen och skapa samverkansforum som håller efter projektets slut?

Diskussion

15.45 – 16.00

Avslutning