Uncategorized

/Uncategorized

Eslövs folkhögskola bjuder in kommuner till dialog om ensamkommande

Chefer och tjänstemän med ansvar för ensamkommande barn från Eslöv, Höör, Hörby, Kävlinge och Lunds kommuner inbjuds till Eslövs folkhögskola. Syftet med mötet är att presentera folkhögskolan som ett alternativ för ensamkommande ungdomars studier samt boende i utslussfasen. På dagordningen står lägesdragning från Folkhögskolespåret, presentation av Eslövs folkhögskolas etableringsmodell, samt dialog om framtida samverkan. Välkomna! Plats: Eslövs folkhögskola Sturegatan 14, Eslöv Tid: Onsdagen 29 jan kl. 10.00 - 12.30 (vi avslutar med lunch) Meddela Lars Tengberg (rektor) eller Malin Alfredsson (bitr. rektor) om du kan medverka eller inte. l.tengberg@eslov.fhsk.se Tel: 0413-66 301 m.alfredsson@eslov.fhsk.se Tel: 0413-66 311

Folkhögskolespåret på SKL:s konferens i Umeå

Den 19-20 november hölls inspirationsdagar i Umeå, arrangerat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Två seminarietillfällen gavs till Folkhögskolespåret. Välbesökt och bra diskussioner präglade båda tillfällena. Tobias drog en genomgång av projektmål och syfte samt presenterade våra pilotprojekt - "HVB-spåret" och "utsluss-spåret". Här finns alla projektets presentationer: http://ensamkommandebarn.skl.se/utbildningar-och-konferenser/presentationer-fran-umea Nästa konferens är uppe i Stockholm 5-6 februari. Vi ses där! En frusen Umeälv och processledare Tobias med telefonen i högsta hugg

Folkhögskolespåret uppmärksammas i lokalpressen

Unga flyktingar flyttar in på folkhögskolor Text: Sofia Bergström Publicerad 27 augusti 2013 6.30 Uppdaterad 27 augusti 2013 6.44  "Två skolor i Malmö och Tomelilla kommer att ta emot upp till 14 ensamkommande flyktingungdomar i höst. Där får de både undervisning och bostad. Kombinationen folkhögskola och ensamkommande ungdomar ska prövas i höst. På folkhögskolor finns både undervisning och boende, precis vad ungdomar behöver som kommer till Sverige utan sin familj." Läs mer på: Trelleborgs Allehanda, 27 aug 2013

Inbjudan till dialogmöte 11 september

Länsstyrelsen, Malmö (Kungsgatan 13) Onsdagen 11 sep kl. 13.00 – 16.00 (inkl. fikapaus) Inbjudna till mötet är rektorer eller ledning på folkhögskolorna samt chefer och tjänstemän från kommunerna med ansvar för ensamkommande ungdomar. Sammankallande är Folkhögskolespåret tillsammans med Länsstyrelsen Skåne. Syftet med mötet är att initiera en dialog kring folkhögskola som möjlig väg för ensamkommande ungdomar.  Dagordning: 1. Erfarenheter från Folkhögskolespårets första år (Lägesdragning) HVB-lagstiftningen Påverkan för flexiblare boendeformer Folkhögskolan som ”utsluss” för ungdomar över 18 år Pilotverksamhet 2. Dialog kring folkhögskola som alternativ för ensamkommande Vilka behov finns hos kommunerna i dagsläget? Vad har folkhögskolorna för resurser och möjligheter? Vad krävs för att initiera en samverkan? Välkommen! Meddela tobias.hedkvist@trelleborg.se om du kan medverka! Tel +46 (0) 708 817094